Gå til hovedindhold

Uddannelsens opbygning

En Administrationsbachelor har mange værktøjer til, at kunne løse konkrete opgaver i den offentlige sektor.

 • Læs op

Indhold

  Uddannelsens opbygning

  Administrationsbacheloruddannelsen består af 6 obligatoriske grundmoduler, 4 valgmoduler, et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt. De obligatoriske forløb på 1.-3. semester har fokus på blandt andet samfund, jura, økonomi og innovation.

  Kerneområder

  Uddannelsen er bygget op omkring fire kerneområder:

  • Administration: Sagsbehandling og opgaveløsning
  • Borger og demokrati: Demokratiudvikling og borgerinvolvering
  • Politik og policy: Forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger
  • Kvalitet og innovation: Innovativ opgaveløsning

  Grundmoduler og valgmoduler

  Uddannelsen består af 13 moduler, som har en varighed af 6-20 uger, hvor hvert modul afsluttes med enten en mundtlig eller skriftlig prøve. De seks første moduler er obligatoriske, mens du på 4. og 5. semester vælger valgmoduler efter interesse. Valgmodulerne tilrettelægges inden for forskellige områder. Det er fx organisation, økonomi, jura eller kommunikation. Du har dermed mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse, og dykke ned i faglige områder, som du interesserer dig særligt for.

  Læs mere om valgmoduler her

  Praktik

  Praktikken på uddannelsen er på 6. semester og varer i 19 uger. Her kommer du ud på en arbejdsplads og varetager opgaver på arbejdsområdet, både selvstændigt og i samarbejde med andre. Praktikken giver dig mulighed for at afprøve dine kompetencer og faglige viden i praksis, og få erfaring, med at være en del af en arbejdsplads.

  Læs mere om VIA Administrationsbachelor her