Ejstrupholm

I Ejstrupholm bor der omkring 1.700 personer. Her er integreret børnehave, skole og hal, efterskole, ungdomsskole og en række butikker. Samtidig er der mange muligheder for at knytte fællesskaber i foreningslivet.

Forrige Næste

Stærke fællesskaber omkring hverdag og fest

Ejstrupholm er en aktiv by med stærke fællesskaber omkring skole, hal og forskellige foreninger. Byen ligger i god køreafstand til flere driftige omegnsbyer, blandt andet Brande, Herning, Horsens, Vejle og Billund, så der er gode muligheder for pendlere. Ejstrupholm er smukt beliggende i det midtjyske ved Ejstrup Sø og nær både Nørlund og Gludsted Plantager.

I Ejstrupholm er der mulighed for dagligvareindkøb, og der er flere andre butikker og handlende i byen. Ønsker du et større udvalg af butikker, er der gode muligheder i Brande og Nørre Snede. Ejstrup Kirke er beliggende midt i byen og er samlingssted for forskellige typer af arrangementer, blandt andet foredrag og musikalsk legestue.

Læs mere om børnenes hverdag, foreningsliv og arrangementer i byen

Børnenes hverdag i Ejstrupholm

De yngste borgere har deres dagligdag i Ejstrupholm Børnehus, der er opdelt på to adresser. I børnehaven har de en vanteordning, så der altid er tørre vanter til børnene. Der er også flere kommunale og private dagplejere, hvis familierne ønsker dette tilbud til de yngste.

På Ejstrupholm Skole går der cirka 330 børn i 0.-9. klasse. Der arbejdes med værdiordene Kreativitet, Læring, Anerkendelse, Respekt og Tryghed. Ejstrupholm har et kombineret folke- og skolebibliotek, der ligger på skolen. Biblioteket er ubemandet, og borgere kan tilgå biblioteket med sygesikringsbevis – eksempelvis til afhentning af reserverede bøger.

Foreninger i byen

Skolen og hallen er omdrejningspunktet for Ejstrupholm. Der er flere foreninger tilknyttet hallen, blandt andet gymnastikforeningen, billardklubben, borgerforeningen, idrætsforeningen, pensionistforeningen og Ejstrupholm Motion & Fitness. Her er håndboldbane og badminton- og volleybaner med internationale mål. Derudover er der flere mødelokaler og en aktivitetshal med scene.

I Ejstrupholms store grønne anlæg ved siden af hallen er der opført legeplads, multibane, udendørs fitness og senest en stor klatrevæg, hvor børn i alle aldre kan udfolde sig og afprøve egne kræfter. Multibanen samt udendørs fitness kan bookes til forskellige arrangementer.

Hver torsdag aften (ferieperioder undtaget) er der fællesspisning i hallens cafe i tidsrummet kl. 17.30-20. Det er en god blanding af unge og ældre, og her er gode muligheder for en snak.

Arrangementer i byen

Der er mange gode arrangementer i byen henover året, heriblandt når Midtjysk Efterskoles teaterlinje inviterer til teaterforestilling. Derudover har byen foredrag arrangeret i samarbejde mellem Håndværker- og Borgerforeningen, Midtjysk Efterskole, menighedsrådet og private. Duedag i oktober er også velbesøgt. Her har kræmmere siden midt-halvtresserne handlet i byen. I dag drives Due-dag af fire af byens foreninger, og på dagen afspærres gaderne, der summer af aktivitet af både frivillige og handlende.

Guide til mere information
På lokalrådets hjemmeside www.ejstrupholm.dk finder du – udover foreningsoversigter og en aktivitetskalender – en meget udførlig liste over kontaktoplysninger på medlemmer af byens foreninger. Det gør det nemt at komme i kontakt. Arrangementer kan også findes i Min Landsby App’en – Ejstrupholm.

Hvor findes hvad?

Når du klikker på en farvet prik på kortet, kommer en infoboks op, hvor du kan læse mere.