Gå til hovedindhold

Udvikling i byer og landdistrikter

Mange aktører samarbejder om udvikling i Ikast-Brande Kommune - både i byerne, på tværs af byerne og for byerne. Der kan søges særlige puljer til udvikling.

Hænder holder pære med lys i
 • Læs op

Indhold

  Fokus på positiv udvikling

  Ikast-Brande Kommune understøtter en positiv udvikling i både kommunens byer og landdistrikter. Det sker i form af samarbejder og økonomisk støtte.

  Udvikling i byer og landdistrikter hører under Udviklings- og Erhvervsudvalget (UE). 

  Udviklings- og Erhvervsudvalget holder jævnligt møder med handelsstandsforeningerne i de største byer.

  De fleste landsbyer og byer har et lokalråd, der samarbejder om temaer, der er relevante for byen. Lokalrådet består af lokale borgere med udviklingslyst. Nogle lokalråd har egne hjemmesider eller sider på Facebook.

  Lokalrådene samarbejder med kommunen.

  Landdistriktsrådet har til formål at fastholde og videreudvikle leve- og arbejdsvilkårene i Ikast-Brande Kommunes landsbyer og deres opland.

  Følgende landsbyer har en repræsentant i landdistriktsrådet:

  • Tulstrup
  • Isenvad
  • Klovborg
  • Hampen
  • Blåhøj
  • Gludsted
  • Pårup
  • Uhre
  • Drantum
  • St. Thorlund
  • Munklinde
  • Bording Kirkeby
  • Moselund
  • Klode Mølle
  • Krondal
  • Skærlund
  • Stubkjær 
  • Boest

  Landdistriktsrådet mødes 3-4 gange årligt.

  Historik

  Landdistriktsrådet så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre end 20 landsbyer, som hver især blev opfordret til at lave en plan for udviklingen af den enkelte landsby. I forbindelse med præsentationen af disse udviklingsplaner blev der samtidig nedsat et Landdistriktsråd bestående af én repræsentant fra de enkelte landsbyer. Det var planen, at dette råd skulle være inspiration i forbindelse med gennemførelsen af landsbyernes udvikling. Som en del af udviklingsplanerne igangsattes arbejdet med en præsentation af landsbyerne. Præsentationerne er sidenhen blevet videreudviklet. 

  Besøg byerne og landsbyerne

  Forrige Næste

  Puljer og tilskud

  Byer og landdistrikter kan søge en række puljer og tilskud:

  Landsbyer og de 4 byer kan søge forskellige puljer. Ikast-Brande Kommune har Den særlige landdistriktspulje, 4-by puljen og Borgerbudgettering.

  Læs mere om de enkelte puljer og ansøg på www.aktivikastbrande.dk, som er en fælles indgang til fritidsområdet, kulturområdet og frivillighedsområdet i Ikast-Brande Kommune.

  Godkendte forsamlingshuse i Ikast-Brande Kommune kan ansøge om forsamlingshustilskud.

  Forsamlingshustilskud skal ansøges via Aktiv Ikast-Brande.

  Læs vejledning til forsamlingshustilskud

  Godkendte foreninger, landsbyer og byer i Ikast-Brande Kommune kan søge om grundtilskud.
  Læs mere om og søg grundtilskud via www.aktivikastbrande.dk

  Udviklings- og Erhvervsudvalget beslutter årligt, om der skal ydes et tilskud til julebelysning og i hvilke byer, tilskuddet er gældende.

  Der gives maksimalt følgende tilskud til julebelysning i nedenstående byer:

  • Ikast: 20.000 kr.
  • Brande: 20.000 kr.
  • Engesvang: 7.500 kr.
  • Bording: 7.500 kr.
  • Ejstrupholm: 7.500 kr.
  • Nørre-Snede: 7.500 kr.

  Ny procedure på vej

  Afrapporteringen skal ske digitale via www.aktivikastbrande.dk - Kontakt kontorassistent Lasse Østergaard for yderligere informationer.

  Udbetaling af tilskud

  Erhverv og Fritid udbetaler tilskuddet, når vi har modtaget og godkendt afrapporteringen.

  Foreningen afrapporterer ved at vedhæfte relevante fakturaer og betalingsdokumentation. Bilagene kan enten vedhæftes samlet i én fil eller vedhæftet som flere filer.

  Retningslinjer for tilskud til julebelysning

  Ikast-Brande Kommune yder alene tilskud til driftsudgifter - det vil sige udgifter direkte relateret til julebelysningen, så som drift, vedligehold, udskiftning af gammel julebelysning og el-installationer kan medregnes i driftsudgifter.

  Udgifterne skal være afholdt i det år, som der ansøges om støtte til.

  OBS: Ikast-Brande Kommune yder ikke tilskud til forplejning i forbindelse med op- og nedtagning af julebelysning.

  Kontakt

  Kontorassistent
  Lasse Østergaard
  E: laros@ikast-brande.dk
  T: 9960 4156

  LAG Ikast-Brande er en forening, en såkaldt "Lokal Aktions Gruppe", der yder tilsagn om økonomisk støtte til projekter, som eksempelvis bidrager til enten at skabe arbejdspladser eller styrke bosætningen.

  Læs mere på www.lag.ikast-brande.dk