Gå til hovedindhold

Udvikling i byer og landdistrikter

Mange aktører samarbejder om udvikling i Ikast-Brande Kommune - både i byerne, på tværs af byerne og for byerne. Der kan søges særlige puljer til udvikling.

Indhold

  Fokus på positiv udvikling

  Ikast-Brande Kommune understøtter en positiv udvikling i både kommunens byer og landdistrikter. Det sker i form af samarbejder og økonomisk støtte.

  Udvikling i byer og landdistrikter hører under Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget (EVB). 

  Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget (EVB) holder to gange om året møde med handelsstandsforeningerne i de seks største byer.

  De fleste landsbyer har et lokalråd, der samarbejder om temaer, der er relevante for byen. Lokalrådet består af lokale borgere med udviklingslyst. Nogle lokalråd har egne hjemmesider eller sider på Facebook.

  Lokalrådene samarbejder med kommunen.

  Landdistriktsrådet har til formål at fastholde og videreudvikle leve- og arbejdsvilkårene i Ikast-Brande Kommunes landsbyer og deres opland.

  Følgende landsbyer har en repræsentant i landdistriktsrådet:

  • Tulstrup
  • Isenvad
  • Klovborg
  • Hampen
  • Blåhøj
  • Gludsted
  • Pårup
  • Uhre
  • Drantum
  • St. Thorlund
  • Munklinde
  • Bording Kirkeby
  • Moselund
  • Klode Mølle
  • Krondal
  • Skærlund
  • Stubkjær 
  • Boest.

  Landdistriktsrådet mødes 3-4 gange årligt.

  Historik

  Landdistriktsrådet så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre end 20 landsbyer, som hver især blev opfordret til at lave en plan for udviklingen af den enkelte landsby. I forbindelse med præsentationen af disse udviklingsplaner blev der samtidig nedsat et Landdistriktsråd bestående af én repræsentant fra de enkelte landsbyer. Det var planen, at dette råd skulle være inspiration i forbindelse med gennemførelsen af landsbyernes udvikling. Som en del af udviklingsplanerne igangsattes arbejdet med en præsentation af landsbyerne. Præsentationerne er sidenhen blevet videreudviklet. 

  Besøg byerne og landsbyerne

  Forrige Næste

  Puljer og tilskud

  Byer og landdistrikter kan søge en række puljer og tilskud:

  Lokalråd i kommunens landsbyer kan søge om tilskud fra denne pulje under forudsætning af, at der medfølger en vis procentandel anden finansiering efter nærmere bestemmelser. Kommunens byer og centerbyer kan ikke søge om midler fra denne pulje.

  Hvor ansøger jeg til puljen?

  Der ansøges via AktivIkastBrande.dk, som er en fælles indgang til fritidsområdet, kulturområdet og frivillighedsområdet i Ikast-Brande Kommune.

  Læs vejledning til den særlige pulje til landdistriktsudvikling

  Godkendte forsamlingshuse i Ikast-Brande Kommune kan ansøge om forsamlingshustilskud.

  Forsamlingshustilskud skal ansøges via Aktiv Ikast-Brande.

  Læs vejledning til forsamlingshustilskud

  Godkendte foreninger eller landsbyer i Ikast-Brande Kommune kan ansøge om grundtilskud.

  Grundtilskud skal ansøges via Aktiv Ikast-Brande.

  Læs vejledning til grundtilskud

  Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget (EVB) beslutter årligt, om der skal ydes et tilskud til julebelysning og i hvilke byer, tilskuddet er gældende.

  Der gives maksimalt følgende tilskud til julebelysning i nedenstående byer:

  • Ikast: 20.000 kr.
  • Brande: 20.000 kr.
  • Engesvang: 7.500 kr.
  • Bording: 7.500 kr.
  • Ejstrupholm: 7.500 kr.
  • Nørre-Snede: 7.500 kr.

  Ny procedure på vej

  Afrapporteringen skal ske digitale via www.aktivikastbrande.dk - Kontakt kontorassistent Lasse Østergaard for yderligere informationer.

  Udbetaling af tilskud

  Erhverv, Bosætning og Fritid udbetaler tilskuddet, når vi har modtaget og godkendt afrapporteringen.

  Foreningen afrapporterer ved at vedhæfte relevante fakturaer og betalingsdokumentation. Bilagene kan enten vedhæftes samlet i én fil eller vedhæftet som flere filer.

  Retningslinjer for tilskud til julebelysning

  Ikast-Brande Kommune yder alene tilskud til driftsudgifter - det vil sige udgifter direkte relateret til julebelysningen, så som drift, vedligehold, udskiftning af gammel julebelysning og el-installationer kan medregnes i driftsudgifter.

  Udgifterne skal være afholdt i det år, som der ansøges om støtte til.

  OBS: Ikast-Brande Kommune yder ikke tilskud til forplejning i forbindelse med op- og nedtagning af julebelysning.

  Kontakt

  Kontorassistent
  Lasse Østergaard
  E: laros@ikast-brande.dk
  T: 9960 4156

  LAG Ikast-Brande er en forening, en såkaldt "Lokal Aktions Gruppe", der mødes tre gange om året for at yde tilsagn om økonomisk støtte til projekter ,som eksempelvis bidrager til enten at skabe arbejdspladser eller styrke bosætningen.

  Foreningen består af 9 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ét bestyrelsesmedlem er udpeget af Ikast-Brande byråd og ét bestyrelsesmedlem er udpeget af Region Midtjylland. Derudover supporteres bestyrelsen af en LAG koordinator og en LAG assistent.

  Vigtig læsning

  - Info til projektansøgere og tilskudsmodtagere

  Hvis du har en god idé til et projekt, så kontakt os inden du påbegynder din ansøgning - vi vil rigtig gerne holde et møde med dig:

  LAG koordinator
  Karsten Sommer
  Tlf.: 9960 4154
  E-mail: kakso@ikast-brande.dk

  LAG assistent
  Lasse Østergaard
  Tlf.: 9960 4156
  E-mail: laros@ikast-brande.dk 

  Ansøgningsfristerne for 2021 er endnu ikke offentliggjort, men vil vist her på siden.