Gå til hovedindhold

Strategi for rekruttering og den gode arbejdsplads

I Ikast-Brande Kommune står vi overfor rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet. Antallet af plejetrængende ældre bliver flere, en stor del af medarbejderne går på pension og der uddannes for få på social- og sundhedsområdet.

 • Læs op

Indhold

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 28. marts 2019 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en rekrutteringsstrategi.

  Input til udarbejdelsen af rekrutteringsstrategien er drøftet på det årlige dialogmøde mellem Byråd og ledere i Sundhed og Ældre i 2019 med deltagelse af MED-ældre, Ældreråd og Handicapråd. Desuden er der afholdt 2 workshops, hvor input er drøftet.

  Der er allerede mange gode initiativer og indsatser i forhold til rekruttering, men der er behov for en ekstra indsats. Strategien skal derfor bidrage til initiativer, der kan være med til at løse rekrutteringsudfordringerne, således, at der også fremadrettet kan være ”hænder” nok til at løse opgaverne.

  Her kan du læse den fulde udgave af 'Strategi for rekruttering og den gode arbejdsplads 2020-2023'

   

   

  Kloge hoveder og kloge hænder - Gode rammer for udvikling

  Fakta
  I Ikast-Brande Kommune stiger antallet af borgere i den ikke arbejdsaktive alder markant i de kommende 10 år, aldersgruppen 60 år+ forventes at stige med ca. 2841, og aldersgruppen 0-59 år falder med 935.
  Det betyder, at der bliver færre hænder til flere opgaver. Der er allerede nu en udfordring med at rekruttere et tilstrækkeligt antal social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Ifølge en prognose for Vestklyngen og Skive Kommune vil der i 2028 mangle ca.1000 social- og sundhedsassistenter.
  I forhold til social- og sundhedshjælpere vil der uden indsatser, også i løbet af få år, blive mangel på denne faggruppe. Ser man på fysio- og ergoterapeuter samt pædagoger er der overskud i antal uddannede.
  Så her vil der være mulighed for at tænke anderledes ift. brug af de forskellige faggruppers kompetencer.