Skip to main content

Arbejdsmarkedsforum

Udvalget er et lokalt etableret samarbejde, hvor, arbejdsmarkedsudvalget, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter samarbejder om at fremme og sikre virksomhedernes behov for arbejdskraft, og dermed styrke rammevilkårene for erhvervslivet med henblik på at skabe vækst og dermed job for områdets virksomheder og borgere.

Arbejde foran computere

Udvalget vil primært fokusere på tre centrale områder for at højne vækst og arbejdskraftudbuddet i kommunen.

Fokusområder for Arbejdsmarkedsforum´s arbejde:

  • Rekruttering og udvidet virksomhedsservice - vil med udgangspunkt i den enkelte virksomhed hjælpe med en effektiv og smidig rekrutteringsproces, når virksomheden efterspørger arbejdskraft, der vil under dette fokusområdet også være opmærksomhed på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.
  • Fastholdelse af den gode arbejdskraft i virksomhederne: Aftalens parter vil arbejde med gode modeller for at den arbejdskraft, der allerede er ansat i virksomhederne løbende efteruddannes, så kompetencerne til stadighed matcher opgaveløsningen i virksomheden. Ligeledes vil det nye samarbejde udvikle modeller for fastholdelse af medarbejdere på virksomheden med risiko for længerevarende sygdom.
  • Det nye erhvervssamarbejde vil medvirke til at udvikle modeller for hvordan arbejdskraftreserven i Ikast-Brande kommune kan kvalificeres til at skabe værdi i virksomhederne og medvirke til at højne arbejdskraftudbuddet, når virksomhederne efterspørger arbejdskraft.

Læs her, hvordan Arbejdsmarkedsforum i Ikast-Brande er sammensat:

Repræsentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget

Birthe Sørensen (formand)
Telefon: 2066 8077
E-mail: bisor@ikast-brande.dk

Annette Mosegaard
Telefon: 2810 0812
E-mail: annmo@ikast-brande.dk

Carl Jensen
Telefon: 4018 5220
E-mail: jcjen@ikast-brande.dk

Palle Høj
Telefon: 2024 9998
E-mail: pahoj@ikast-brande.dk

Kasper Pauli Pedersen
Telefon: 6019 0217
E-mail: kappe@ikast-brande.dk

Repræsentanter for relevante virksomheder

Viggo Mulvad (næstformand fra DA) Midtjysk El Center A/S
Telefon: 9660 6000
E-mail: vm@midtjyskelcenter.dk

Johnny Fiskbæk Stea
E-mail: johnny@stea.dk

Repræsentanter for faglige organisationer

Henning Vestbjerg Pedersen (næstformand fra LO) 3F Midtjylland
Telefon: 3035 0850
E-mail: henning.vestbjerg.pedersen@3f.dk

Jens Klaris FOA Herning
Telefon: 4697 1260
E-mail: jekl@foa.dk

Helen Sørensen FTF Midtjylland
Telefon: 2249 0993
E-mail: heso@herningsholm.dk

Repræsentanter for Danske Handicaporganisationer (DH)

Birgit Ravn
E-mail: dh-ikastbrande@handiap.dk

Repræsentant for Herningsholm Erhvervsskole

Nils Hedegaard Herningsholm Erhvervsskole
Telefon: 7213 4512
E-mail: nh@herningsholm.dk

Repræsentant for øvrig uddannelsesområde

Henriette Krogh Slebsager Erhvervsakademi MidtVest
Telefon: 2969 3700
E-mail: hhs@eamv.dk

Repræsentant for Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande

Erhvervsdirektør Kenneth Mikkelsen Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande
Telefon: 9626 1110
E-mail: km@erhvervsraadet.dk

Ledelsesrepræsentant

Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Charlotte Gye Sørensen
Telefon: 9960 4201
E-mail: chars@ikast-brande.dk