Gå til hovedindhold

Deltidspladser

Informationer om deltidspladser i institutioner og dagpleje

Barn leger med sand
 • Læs op

Indhold

  Der er 4 forskellige former for deltidspladser:

  30 timers plads

  30 timer pr. uge i tidsrummet kl. 9.00-15.00

  Formiddagsplads

  Fra dagtilbuddet åbner til kl. 12.30

  Eftermiddagsplads

  Fra kl. 11.00 til dagtilbuddet lukker

  4 dages modul

  Dit barn har en ugentlig fridag. I ugens andre 4 dage kan I benytte pladsen i hele dagtilbuddets åbningstid. Valget af den ugentlige fridag gælder for et halvt år ad gangen og aftales direkte med dagtilbuddet.

  Du skriver dit barn op til en deltidsplads i dagtilbud via Digital Pladsanvisning, hvor du kan vælge mellem ovenstående muligheder.

  Ændring fra heldagsplads til en deltidsplads kan ske med 1 måneds varsel til den 1. eller den 16. i en måned.

  Deltidspladsen kan ændres til en fuldtidsplads med en arbejdsdags varsel ved henvendelse til Ikast-Brande Kommunes Pladsanvisning.

  Takster

  Du kan se forældrebetalingstaksterne for deltidspladser her (link)

  Hvis privatinstitutionen eller den anden kommune tilbyder deltidsplads som et almindeligt tilbud, skal du henvende dig ved privatinstitutionen eller kommunen.

  Deltidsplads i dagplejen - kun i forbindelse med orlov

  Der er kun mulighed for at få en deltidsplads i dagplejen i forbindelse med barsels- eller forældreorlov.

  Retningslinjer vedr. deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov, ifølge Dagtilbudslovens § 27 b

  Forældre som afholder fravær efter reglerne i barselsloven har ret til deltidspladser på 30 timer til deres børn i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart.

  Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet.

  Forældrene har ret til en deltidsplads i én sammenhængende periode pr. barn, så længe der er én forælder, der er på barsel. Forældrene kan skiftes til at holde barsel under den ansøgte periode. Hvis I som forældre ønsker at afholde barsel i direkte forlængelse af hinanden, skal I ansøge om det på 2 separate ansøgningsskemaer. Barslen kan afbrydes op til 5 uger, uden at retten til deltidspladsen mistes.

  Muligheden for at få en deltidsplads i et dagtilbud gælder alle børn, der bor i husstanden.
  Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn med folkeregisteradresse hos den eller de forældre, som afholder fravær efter barselsloven.

  Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

  Muligheden omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist. Der skal minimum afholdes 7 timers barsels-/forældreorlov pr. uge.

  Forældre, som har ret til barselsdagpenge efter § 20-23 i barselsloven, har også mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen frem til, at begge forældre har genoptaget deres arbejde fuldt ud.

  En deltidsplads i forbindelse med barsel kan benyttes mellem kl. 9.00-15.00. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

  Forældre, der afholder orlov i henhold til barselsloven, og som ønsker en deltidsplads til deres barn, skal angive den maksimale periode for deltidspladsen i ansøgningen, da perioden ikke kan forlænges.

  Det betyder, at forældrene kun skal informere kommunen, hvis de ønsker deltidspladsen for en kortere periode end den, de har angivet ved ansøgningen.

  Deltidspladsen kan tidligst starte 4 uger før terminsdato fra den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor forældrenes ret til fravær udløber.

  Deltidspladsen kan ændres til en fuldtidsplads med en arbejdsdags varsel ved henvendelse til Ikast-Brande Kommunes Pladsanvisning.

  Forældrene er omfattet af de almindelige regler i dagtilbudsloven og Ikast-Brande Kommunes retningslinjer for udmeldelse.

  Dokumentation

  Sammen med ansøgningen skal der vedlægges dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i den ansøgte periode. Som dokumentation skal der fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato, og en aftale med arbejdsgiver om dato for tilbagevending til arbejdet ved udskudt barsel.

  Deltidsplads i en anden kommune eller i et privat dagtilbud

  Ønsker forældrene en deltidsplads i en anden kommune eller privat dagtilbud skal der søges via nedenstående link senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes.

  Pladsen skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre sidste hverdag i den måned, hvor forældrenes ret til fravær udløber.

  Det er et krav, at forældrene skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af forældrenes ret til fravær efter barselsloven senest to måneder før, at ændringen skal træde i kraft, og deltidspladsen eventuelt skal ændres til en fuldtidsplads.

  Ansøgning om deltidsplads

  Ansøgning om deltidsplads skal ske senest 1 måned før deltidspladsen ønskes, 2 måneder før hvis det er en plads i et privat dagtilbud eller anden kommune

  Du kan søge om en deltidsplads i forbindelse med orlov her

  Du kan se forældrebetalingstaksterne for deltidspladser her (link)