Gå til hovedindhold

Betaling og friplads

Her kan du læse mere om takster, økonomisk friplads, søskendetilskud og socialpædagogisk friplads

Dreng leger stærk mand
 • Læs op

Indhold

  Takster for fuldtidspladser fra 01-01-23

  Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal
  nettodriftsudgift
  Kommunal
  bruttodriftsudgift
  Dagpleje 2.916 kr. 8.748 kr. 11.664 kr.
  Vuggestue 3.616 kr. 10.848 kr. 14.464 kr.
  Børnehave 2.205 kr. 6.615 kr. 8.820 kr.


  Taksten opkræves i 11 måneder om året, juli er betalingsfri.

  Ved bopæl i Ikast-Brande Kommune og dagtilbud i en anden kommune, opkræves forældrebetalingen dog i 12 måneder om året.

  Frokostmåltid

  Prisen for det kommunal frokostmåltid i børnehaver er 611 kr. pr. måned i 11 måneder.

   

  Takster for deltidspladser fra 01-01-23 

  Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal
  nettodriftsudgift
  Kommunal
  bruttodriftsudgift
  Dagpleje, 30 timer ved barsel 2.126 kr.  9.538 kr. 11.664 kr.
  Vuggestue, 30 timer mellem 9-15, formiddagsmodul eller eftermiddagsmodul 2.636 kr. 11.828 kr. 14.464 kr.
  Vuggestue, 4-dages modul 3.074 kr. 11.390 kr. 14.464 kr.
  Børnehave, 30 timer mellem 9-15, formiddagsmodul eller eftermiddagsmodul 1.608 kr.   7.212 kr.  8.820 kr.
  Børnehave, 4-dages modul 1.874 kr. 6.946 kr.   8.820 kr.

   

  Takster i fritidstilbuddet SFO 

  SFO (0. - 4. klasse)  Forældrebetaling
  01-01-23 - 30-04-23
  Forældrebetaling
  01-05-23 - 31-12-23
  5-dagsmodul inkl. morgenpasning 1.597 kr. 1.797 kr.
  Specialpædagogisk 1.597 kr. 1.797 kr.
  Morgenmodul - alene pr. måned 432 kr. 432 kr.

  Feriemodul pr. uge

  432 kr. 432 kr.

   

  Takster for fuldtidspladser fra 01-01-24

  Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal
  nettodriftsudgift
  Kommunal
  bruttodriftsudgift
  Dagpleje 3.067 kr. 9.201 kr. 12.268 kr.
  Vuggestue 3.828 kr. 11.484 kr. 15.312 kr.
  Børnehave 2.374 kr. 7.122 kr. 9.496 kr.


  Taksten opkræves i 11 måneder om året, juli er betalingsfri.

  Ved bopæl i Ikast-Brande Kommune og dagtilbud i en anden kommune, opkræves forældrebetalingen dog i 12 måneder om året.

  Frokostmåltid

  Prisen for det kommunal frokostmåltid i børnehaver er 642 kr. pr. måned i 11 måneder.

   

  Takster for deltidspladser fra 01-01-24 

  Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal
  nettodriftsudgift
  Kommunal
  bruttodriftsudgift
  Dagpleje, 30 timer ved barsel 2.236 kr.  10.032 kr. 12.268 kr.
  Vuggestue, 30 timer mellem 9-15, formiddagsmodul eller eftermiddagsmodul 2.791 kr. 12.521 kr. 15.312 kr.
  Vuggestue, 4-dages modul 3.254 kr. 12.058 kr. 15.312 kr.
  Børnehave, 30 timer mellem 9-15, formiddagsmodul eller eftermiddagsmodul 1.731 kr.   7.765 kr.  9.496 kr.
  Børnehave, 4-dages modul 2.018 kr. 7.478 kr.   9.496 kr.

   

  Takster i fritidstilbuddet SFO 

  SFO (0. - 4. klasse)  Forældrebetaling

  5-dagsmodul inkl. morgenpasning 1.892 kr.
  Specialpædagogisk 1.892 kr.
  Morgenmodul - alene pr. måned 455 kr.

  Feriemodul pr. uge

  455 kr.

   

   

  Generelt om økonomisk friplads

  Økonomisk friplads er afhængig af husstandens indtægt.

  Hvordan søger du?

  Hvis du vil søge om økonomisk friplads, skal du søge via "Digital Pladsanvisning" 

  Hvornår gælder din ansøgning fra / Sagsbehandlingstid?

  Din ansøgning om økonomisk friplads vil få virkning fra den efterfølgende måned. Hvis du eksempelvis søger om økonomisk friplads 1. april, så kan du tidligst modtage økonomisk friplads fra 1. maj.

  Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af 4 uger, dog kan for eksempel manglende flytning af adresse hos Folkeregisteret forsinke sagsbehandlingen.

  Hvor meget kan du få i økonomisk friplads?

  Du kan se en oversigt over hvor meget din husstandsindtægt kan udløse i tilskud her: Indkomstgrænser for fripladser i dagtilbud

   

  Ved fraflytning af Ikast-Brande Kommune

  Hvis du er bevilget et foreløbigt økonomisk fripladstilskud, skal du være opmærksom på, at tilskuddet stopper, når du flytter fra Ikast-Brande Kommune.
  Tilskuddet stopper på fraflytningsdatoen, selvom du fortsat benytter pasning i Ikast-Brande Kommune. Du skal derfor søge økonomisk fripladstilskud på ny i din nye bopælskommune.

  Vi giver søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Det vil sige, at I selv skal betale fuld pris for pladsen med den dyreste nettodriftsudgift, og halv pris for de øvrige pladser.

  Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at søskende har samme folkeregisteradresse.

  Du får automatisk søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Du skal altså ikke ansøge om at få det.
  Bemærk, at hvis dit barn går i SFO tilknyttet privat skole eller friskole, giver Ikast-Brande Kommune ikke søskendetilskud.

  Familierådgivningen kan bevilge en socialpædagogisk friplads, der yderligere nedsætter din egenbetaling. For at kunne få socialpædagogisk friplads, skal du først have søgt om økonomisk friplads.

  Før du eventuelt kan få socialpædagogisk friplads, laver Familierådgivningen en trangsvurdering af din økonomiske situation, altså en vurdering af om du selv er i stand til at betale for dagtilbuds- eller SFO-pladsen.

  I vurderingen medtager vi de mest almindelige, nødvendige udgifter som eksempelvis boligudgifter, telefonabonnement, licens, forsikring, A-kasse, eventuelle transportudgifter til dit arbejde, eller helt nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

  Du kan således godt komme ud for, at du har andre faste udgifter, som vi ikke tager med i beregningen, fordi de ikke bliver vurderet som nødvendige.

  Familierådgivningen indhenter også udtalelser om barnet hos relevante fagpersoner, typisk daginstitution eller skole.

  Du er velkommen til at kontakte Familierådgivningen på telefonnummer 30 67 04 07, hvis du har spørgsmål omkring socialpædagogisk friplads.