Gå til hovedindhold

Betaling og friplads

Her kan du læse mere om takster, økonomisk friplads, søskendetilskud og socialpædagogisk friplads

Dreng leger stærk mand
 • Læs op

Indhold

  Takster for fuldtidspladser 01-01-21 - 31-07-21

  Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal
  nettodriftsudgift
  Kommunal
  bruttodriftsudgift
  Dagpleje 2.956 kr. 8.868 kr. 11.824 kr.
  Vuggestue 3.331 kr. 9.993 kr. 13.324 kr.
  Børnehave 2.005 kr. 6.015 kr.   8.020 kr.


  Taksten opkræves i 11 måneder om året, juli er betalingsfri.

   

  Frokostmåltid

  Prisen for det kommunal frokostmåltid i børnehaver er 578 kr. pr. måned i 11 måneder.

   

  Takster for deltidspladser 01-01-21 - 31-07-21

  Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal
  nettodriftsudgift
  Kommunal
  bruttodriftsudgift
  Dagpleje, 30 timer ved barsel 2.155 kr.   9.669 kr. 11.824 kr.
  Vuggestue, 30 timer mellem 9-15, formiddagsmodul eller eftermiddagsmodul 2.428 kr. 10.896 kr. 13.324 kr.
  Vuggestue, 4-dages modul 2.831 kr. 10.493 kr. 13.324 kr.
  Børnehave, 30 timer mellem 9-15, formiddagsmodul eller eftermiddagsmodul 1.462 kr.   6.558 kr.   8.020 kr.
  Børnehave, 4-dages modul 1.704 kr.   6.316 kr.   8.020 kr.

   

  Takster i fritidstilbuddet SFO 01-01-21 - 31-07-21

  SFO (0. - 4. klasse)  Forældrebetaling
  5-dagsmodul inkl. morgenpasning 1.535 kr.
  Specialpædagogisk 1.535 kr.
  Morgenmodul - alene pr. måned 415 kr.

  Feriemodul pr. uge

  415 kr.

   

  Takster for fuldtidspladser fra 01-08-2021

  Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal
  nettodriftsudgift
  Kommunal
  bruttodriftsudgift
  Dagpleje 2.956 kr. 8.868 kr. 11.824 kr.
  Vuggestue 3.456 kr. 10.368 kr. 13.824 kr.
  Børnehave 2.076 kr. 6.228 kr.   8.304 kr.


  Taksten opkræves i 11 måneder om året, juli er betalingsfri.

   

  Frokostmåltid

  Prisen for det kommunal frokostmåltid i børnehaver er 578 kr. pr. måned i 11 måneder.

   

  Takster for deltidspladser fra 01-08-2021

  Pasningstilbud Forældrebetaling Kommunal
  nettodriftsudgift
  Kommunal
  bruttodriftsudgift
  Dagpleje, 30 timer ved barsel 2.155 kr.   9.669 kr. 11.824 kr.
  Vuggestue, 30 timer mellem 9-15, formiddagsmodul eller eftermiddagsmodul 2.519 kr. 11.305 kr. 13.824 kr.
  Vuggestue, 4-dages modul 2.938 kr. 10.886 kr. 13.824 kr.
  Børnehave, 30 timer mellem 9-15, formiddagsmodul eller eftermiddagsmodul 1.514 kr.   6.790 kr.   8.304 kr.
  Børnehave, 4-dages modul 1.765 kr.   6.539 kr.   8.304 kr.

   

  Takster i fritidstilbuddet SFO fra 01-08-2021

  SFO (0. - 4. klasse)  Forældrebetaling
  5-dagsmodul inkl. morgenpasning 1.535 kr.
  Specialpædagogisk 1.535 kr.
  Morgenmodul - alene pr. måned 415 kr.

  Feriemodul pr. uge

  415 kr.

   

  Generelt om økonomisk friplads

  Økonomisk friplads er afhængig af husstandens indtægt.

  Hvordan søger du?

  Hvis du vil søge om økonomisk friplads, skal du søge via "Digital Pladsanvisning" 

  Hvornår gælder din ansøgning fra / Sagsbehandlingstid?

  Din ansøgning om økonomisk friplads vil få virkning fra den efterfølgende måned. Hvis du eksempelvis søger om økonomisk friplads 1. april, så kan du tidligst modtage økonomisk friplads fra 1. maj.

  Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af 4 uger, dog kan for eksempel manglende flytning af adresse hos Folkeregisteret forsinke sagsbehandlingen.

  Hvor meget kan du få i økonomisk friplads?

  Du kan se en oversigt over hvor meget din husstandsindtægt kan udløse i tilskud her: Indkomstgrænser for fripladser i dagtilbud

   

  Ved fraflytning af Ikast-Brande Kommune

  Hvis du er bevilget et foreløbigt økonomisk fripladstilskud, skal du være opmærksom på, at tilskuddet stopper, når du flytter fra Ikast-Brande Kommune.
  Tilskuddet stopper på fraflytningsdatoen, selvom du fortsat benytter pasning i Ikast-Brande Kommune. Du skal derfor søge økonomisk fripladstilskud på ny i din nye bopælskommune.

  Vi giver søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Det vil sige, at I selv skal betale fuld pris for pladsen med den dyreste nettodriftsudgift, og halv pris for de øvrige pladser.

  Søskende omfatter biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn. Det er et krav for at få søskendetilskud, at søskende har samme folkeregisteradresse.

  Du får automatisk søskendetilskud, hvis du har mere end et barn i dagtilbud, privat pasning eller kommunal SFO. Du skal altså ikke ansøge om at få det.
  Bemærk, at hvis dit barn går i SFO tilknyttet privat skole eller friskole, giver Ikast-Brande Kommune ikke søskendetilskud.

  Familierådgivningen kan bevilge en socialpædagogisk friplads, der yderligere nedsætter din egenbetaling. For at kunne få socialpædagogisk friplads, skal du først have søgt om økonomisk friplads.

  Før du eventuelt kan få socialpædagogisk friplads, laver Familierådgivningen en trangsvurdering af din økonomiske situation, altså en vurdering af om du selv er i stand til at betale for dagtilbuds- eller SFO-pladsen.

  I vurderingen medtager vi de mest almindelige, nødvendige udgifter som eksempelvis boligudgifter, telefonabonnement, licens, forsikring, A-kasse, eventuelle transportudgifter til dit arbejde, eller helt nødvendige biludgifter, hvis du på ingen måde kan komme på arbejde med offentlig transport.

  Du kan således godt komme ud for, at du har andre faste udgifter, som vi ikke tager med i beregningen, fordi de ikke bliver vurderet som nødvendige.

  Familierådgivningen indhenter også udtalelser om barnet hos relevante fagpersoner, typisk daginstitution eller skole.

  Du er velkommen til at kontakte Familierådgivningen på telefonnummer 30 67 04 07, hvis du har spørgsmål omkring socialpædagogisk friplads.