Privat pasning

Her kan du læse nærmere om regler og tilskud til privat pasning

Voksen og børn leger med bogstavklodser

Indhold

  Privat pasning er en samlet betegnelse for flere former for pasning. Som forælder har du mulighed for at benytte en privat passer, eller for selv at ansætte en til at passe dine børn og få tilskud til betalingen for pasningen.

  Tilskud 2020

  Børn op til 2,9 år - fuldtid:                           5.873 kr.
  Børn op til 2,9 år - deltid (under 32 timer):   3.915 kr.
  Børn 2,9 - 5 år - fuldtid:                              3.864 kr.
  Børn 2,9 - 5 år - deltid (under 32 timer):      2.425 kr.

  Beløbet udbetales forud hver måned, 12 måneder om året.

  Her er der en liste over godkendte private passere i Ikast-Brande Kommune (link)

  Ansøgning

  Borger.dk kan du søge tilskud til pasning af børn fra de er 24 uger (dog først fra den måned din barselsorlov slutter) og indtil barnet starter i skole. Tilskuddet kan ikke anvendes til forældres pasning af eget barn.

  Vær opmærksom på, at din ansøgning er nået frem, når du har modtaget en kvittering.

  Tilskuddet skal søges med mindst én måneds varsel til den 1. eller 16. i en måned. Pasningsaftalen skal gælde for minimum 2 måneder. Afbrydes aftalen indenfor minimumsperioden, vil tilskuddet falde bort og for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales. Du kan forvente svar på din ansøgning inden der er gået 4 uger.

  Godkendelse og tilsyn

  Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at forholdene for udvikling, læring og trivsel er til stede for alle børn - også de børn, der passes i privat regi.

  Derfor er kravene til de kommunale pasningstilbud retningsgivende for de regler, der gælder for godkendelse og tilsyn af private pasningsordninger efter dagtilbudslovens kap. 15 og 15a, §80-85a.