Gå til hovedindhold

Familierådgivning

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel og udvikling, så er der flere muligheder for at få hjælp. Det er også her du skal henvende dig, hvis du har behov for hjælp vedrørende dit barns kroniske sygdom eller handicap.

Mand holder lille barn i hånden ved stranden
 • Læs op

Indhold

  Her kan du læse om de forskellige afdelinger, der arbejder med børn, unge og familier, som har behov for hjælp.

  Hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte, så kontakt Familierådgivningen på tlf: 9960 5500.

  Forebyggelse Børn og Unge er ofte den første afdeling i forvaltningen, som du får kontakt med, hvis du selv - eller andre - er bekymret for dit barns trivsel og udvikling.

  Forebyggelse Børn og Unge behandler underretninger, afholder underretningsmøder og iværksætter kortere rådgivnings- og familiebehandlingsforløb. Man kan også henvende sig selv som forældre og få anonym rådgivning omkring sin situation. 

   

  Vi tilbyder rådgivning og hjælp til børn og familier. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du eksempelvis oplever:

  • at der er problemer i din familie
  • at der er problemer i forhold til dine kammerater, forældre eller andre
  • at du oplever sorg eller krise i familien
  • at du er angst eller deprimeret
  • at du har spiseproblemer eller selvskadende adfærd
  • at du er usikker på, hvordan du tackler opgaven som forældre
  • at du har problemer med at få dit barn i skole
  • at du har problemer med alkoholmisbrug eller andet misbrug i dit liv
  • at du har brug for hjælp til at finde vej i de offentlige systemer
  • at du har brug for råd omkring samvær og forældremyndighed

  Anonym rådgivning

  Forebyggelse tilbyder anonym rådgivning til børn og unge og deres familier.

  Du er altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer: 30 67 04 07, og blot oplyse at du ønsker at være anonym.

   

  Åbningstider
  Kl. 8.00 - 15.25 mandag, tirsdag og onsdag
  Kl. 8.00 - 17.00 torsdag
  Kl. 8.00 - 13.00 fredag

  Hvis der opstår akut bekymring for et barn eller en ung uden for kommunens åbningstid, så skal man kontakte politiet på telefon: 114. Politiet kan involvere den sociale bagvagt, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. 

   

  Familierådgivningens arbejde består i

  At give rådgivning og vejledning til børn, unge og familier og at iværksætte hjælp og støtte. Det kan være relevant, hvis du eksempelvis oplever:

  • At du ofte kommer til kort som forældre og savner nye måder at hjælpe dit barn
  • At I har behov for hjælp til at mindske konflikter i familien
  • At dit barn har meget skolefravær
  • At dit barn er i mistrivsel
  • At dit barn er på vej ud i kriminalitet eller stofmisbrug

  I det hele taget arbejder vi med familier, som har brug for støtte for at sikre børnenes trivsel.

  Vi foretager altid en undersøgelse af dit barns og din families situation for at finde ud af, hvilken form for hjælp du eventuelt har behov for.

  Hjælpen gives med udgangspunkt i Barnets Lov. 

   

  Forskellige typer af hjælp

  Familierådgivningen har mulighed for at iværksætte forskellige former for støtte af kortere eller længere varighed inden for disse hovedgrupper:

  • Kortere rådgivningsforløb
   • Eksempelvis hos en familiebehandler eller på et forældrekursus

   

  • Forebyggende foranstaltninger
   • Eksempelvis aflastningsordninger, familiebehandling, kontaktpersonsstøtte mv.

   

  • Anbringelse uden for hjemmet

   

  • Støtte til familier, hvor barnet har en kronisk sygdom eller et handicap - se mere nedenfor


  Hvis du er på krisecenter, så yder vi også rådgivning og psykologbehandling til dig og dine børn.

   

  Sagsbehandlingstider

  Vi behandler din sag så hurtigt som muligt, og vi samarbejder med dig om at få din sag tilstrækkeligt oplyst. 

  • Børnefaglig undersøgelse: Max. 4 måneder 
  • Behandling af ansøgning om dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste eller socialpædagogisk friplads: Max. 8 uger

   

  Kontakt 

  Inden for kommunens åbningstid, brug da oplysninger i boksen til højre. 

  Hvis der uden for kommunens åbningstid opstår akut bekymring for et barn eller en ung, så skal du kontakte politiet på telefon: 114. Politiet kan kontakte den sociale bagvagt, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. 

  Støtte i hjemmet


  Hvis du venter, eller er blevet forældre til et barn med kronisk sygdom eller handicap, så kræver det en stor omstilling for hele familien. 

  Der er forskellige muligheder for at få hjælp og støtte til denne opgave. 

  Du skal kontakte som udgangspunkt først kontakte Forebyggelse Børn og Unge (se kontaktboks til venstre), hvis du ikke allerede har en sag i Familierådgivningen. Medarbejderne i Forebyggelse Børn og Unge vil sammen med jer afdække eventuelt behov for støtte.

   

  Mere information om de vigtigste støttemuligheder

  Pjece med de vigtigste tilbud om hjælp og støtte
  Pjece om merudgifter
  Pjece om tabt arbejdsfortjeneste
  Pjece om overgang fra barn til voksen
  Vejledning til forældre om hjemmetræning
  Ansøgningsskema om hjemmetræning
  Budgetskema til hjemmetræning

   

  Hvis du skal ansøge om hjælpemidler, så se mere her.

  På DUKHs hjemmeside kan du se forskellige videoer om sagsforløb, klageadgange mv. Se mere her.

   

  Særlig støtte i dagtilbud og skole

  Hvis du gerne vil høre mere om særligt tilrettelagte skoletilbud eller pasningtilbud, skal du kontakte:

  Daginstitutionsafdelingen - læs mere her.

  Skoleafdelingen - læs mere her.

   

  Forældre til et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne har mulighed for at modtage vejledning ved vores familievejleder. Familievejlederen har ingen kompetence til at træffe beslutninger. Det er alene et tilbud til jer om rådgivning om de muligheder, I har som forældre til et barn med funktionsnedsættelse. 

  Vejledningen tilbydes indenfor 3 måneder efter, at funktionsnedsættelsen er konstateret. Familievejlederen tilbyder information og vejledning om muligheder for hjælp på tværs af sektorer i og udenfor Ikast-Brande Kommune.

  Vejledningen foregår i jeres eget hjem, med mindre I ønsker, det skal foregå et andet sted. Vi kan også hjælpe jer med at få kontakt til andre familier med handicappede børn, hvis I ønsker det. Der tilbydes som udgangspunkt ét hjemmebesøg.

  Familievejledning gives i henhold til Barnets Lov § 81, stk. 4.

  Familievejlederen kontakter familien med tilbud om familievejledning. Du er også velkommen til selv at kontakte familievejlederen på tlf. 30 67 04 37 og aftale tid til en samtale.