Home-Start Familiekontakt

En frivillig organisation, som støtter pressede småbørnsfamilier.

Kvinde går med en bunke foldet tøj

Indhold

  Home-Start Familiekontakt


  I Ikast-Brande Kommune vil vi gerne sætte fokus på initiativer, som yder tidlig indsats og styrker det aktive medborgerskab. Derfor har Børne- og familieafdelingen etableret et samarbejde med den frivillige organisation Home-Start Familiekontakt.


  Forældre støtter forældre


  Home-Starts formål er at yde praktisk hjælp og støtte til småbørnsfamilier, som er i en presset situation. Idéen er, at personer som selv er forældre - og har et overskud - bruger dette overskud til at støtte andre forældre, så de får genetableret deres hverdag og øget tilliden til deres egen forældrerolle.


  En lille indsats med stor betydning


  Kort fortalt yder den frivillige praktisk hjælp og støtte i 2-3 timer om ugen i en aftalt periode, typisk et halvt eller et helt år. Hjælpen tilrettelægges ud fra, hvad der er familiens behov.


  Mange familier har gennem tiden nydt godt af indsatsen fra Home-Start Familiekontakt rundt om i verden, hvilket er dokumenteret i evaluerings- og forskningsrapporter. Familierne får et tiltrængt pusterum, og samtidig øges deres tillid til egen forældrerolle.


  Yderligere information om Home-Start


  Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at få en familieven eller muligheden for selv at blive frivillig, så kontakt Home-Start på:


  Telefonnummer: 25 76 55 56
  Hjemmeside: Klik her

  Ønskes yderligere information om baggrunden for kommunens samarbejde med Home-Start Familiekontakt, kontakt da Anton Rasmussen, chef for Børne- og familieafdelingen, på telefon 9960 5501 eller e-mail anras@ikast-brande.dk