Gå til hovedindhold

Nedsat arbejdsevne

Er din arbejdsevne nedsat eller er der behov for forløb til at afklare din arbejdsevne?

Æble i hånd
 • Læs op

Indhold

  Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. 

  Du kan læse om jobafklaring på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt om ydelsen (ressourceforløbsydelse) på Borger.dk.

  Et ressourceforløb består af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs

  Du kan læse om ressourceforløb på Borger.dk og på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Fleksjob tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred. 

  Du kan læse mere fleksjob på Borger.dk og på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet. 

  Du kan læse om revalidering på Borger.dk og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Du kan have fortrinsadgang til ledige stillinger i det offentlige, hvis du har et handicap.

  Læs mere her. 

  Vil du vide mere?

  Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved indtægtsgivende arbejde, herunder fleksjob. 

  Du kan læse om førtidspension på Borger.dk og på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed. 

  Læs mere her. 

  Du er velkommen til at kontakte jobkonsulent for råd og vejledning.

  Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet, og din arbejdsevne er varigt sat ned til højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job. 

  Læs mere her. 

  Hvis du ønsker at ansøge om seniorpension, skal du kontakte den sagsbehandler du er tilknyttet i kommunen. Det vil sige er du f.eks. sygemeldt eller visiteret til fleksjob, er det den sagsbehandler, der allerede varetager sagsbehandlingen, du skal kontakte.

  Hvis du er selvforsørgende, i job eller ledig og ønsker at ansøge om seniorpension, kan du kontakte jobcentret.