Gå til hovedindhold

Voksenlærling

Voksenlærlingeordningen giver mulighed for, at en person over 25 år kan gennemføre et lærlingeforløb med skiftevis skole-og praktikperioder og herunder som minimum få fagets ufaglærte mindsteløn.

Arbejdsbord med værktøj
 • Læs op

Indhold

  Voksenlærlingeordningen giver mulighed for, at en person over 25 år kan gennemføre et lærlingeforløb med skiftevis skole-og praktikperioder og herunder som minimum få fagets ufaglærte mindsteløn. Den typiske voksenlærling er ikke-faglært, men ordningen gælder også borgere med uddannelse eller beskæftigelse.

   

  Se mere om voksenlærlinge-ordningen på følgende to sider: 

  Star.dk
  Voksenlærling.nu

   

  1. Find en uddannelse 

  Den kommende voksenlærling skal først finde en uddannelse. Borgere, der kommer fra ledighed, kan vælge hvilken som helst uddannelse. 

  2. Få en realkompetencevurdering (RKV) 

  Den kommende voksenlærling skal have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) på uddannelsen, så den kommende arbejdsgiver kan se, at borgeren er klar til at tage en uddannelse. Som borger har du måske allerede erfaring og kompetencer inden for faget.
   
  Det vil realkompetencevurderingen også vise, og derudfra bliver der tilrettelagt en individuel uddannelsesplan, hvis varighed afhænger af, om erfaring og kompetencer kan erstatte fag og lignende.
   
  I uddannelsesplanen vil det således fremgå, hvor lang tid uddannelsen forventes at vare.

  3. Find en virksomhed 

  Ledige borgere skal selv, eller via jobcenterets støtte, finde en virksomhed.
   
  Borgere der allerede er i beskæftigelse, skal blot introducere muligheden for egen arbejdsgiver.

  4. Indgå en uddannelsesaftale 

  Forud for ansættelsen skal arbejdsgiver og borger underskrive en uddannelsesaftale, der beskriver voksenlærlingeforløbets varighed, løn, arbejdstid, mv. i et juridisk bindende dokument.

  Se mere om mulige voksenlærlinge-uddannelser her. 

  5. Påbegynd uddannelsesforløb 

  Voksenlærlingen er nu klar til at påbegynde sit forløb med skiftevis arbejde og uddannelse.

  1. Find en voksenlærling 

  Som virksomhed kan I enten vælge at opkvalificere en nuværende ufaglært medarbejder via voksenlærlingeordningen eller ansætte en ny kandidat som voksenlærling. Jobcenteret kan hjælpe jeres virksomhed med at udsøge ledige hertil, hvis I ønsker det.

  2. Vælg uddannelse 

  Virksomheden og den kommende voksenlærling skal sammen beslutte, hvilken uddannelse vedkommende skal tage. Hvis kandidaten er ledig, er der frit valg på alle hylder. Hvis kandidaten er i job, skal uddannelsen fremgå af listen over fordelsuddannelser.

  Der er mulighed for at indgå delaftale med voksenlærlingen. Skal uddannelsesaftalen forlænges husk da at anmode om ny bevilling af tilskud, senest en måned efter forlængelsens start.  

  3. Godkendelse som praktiksted 

  Når det er besluttet, hvilken uddannelse den kommende voksenlærling ønsker at tage, skal virksomheden kontakte en erhvervsskole, der udbyder denne uddannelse, for at blive godkendt som praktiksted. Det skal virksomheden for at påvise, at voksenlærlingen får mulighed for at løse opgaver, som matcher voksenlærlingens uddannelsesforløb. 

  4. Få en realkompetencevurdering 

  Inden den kommende voksenlærling starter på sit uddannelsesforløb, skal vedkommende have vurderet sine eksisterende kompetencer og erfaringer. Hvis det vurderes, at voksenlærlingens kompetencer og erfaringer er tilstrækkelige til at erstatte fag el. lignende, så kan det medføre, at studietiden forkortes.

  5. Indgå en uddannelsesaftale 

  Forud for ansættelsen skal arbejdsgiver og borger underskrive en uddannelsesaftale, der beskriver voksenlærlingeforløbets varighed, løn, arbejdstid, mv. i et juridisk bindende dokument. Erhvervsskolen kan rådgive jer om, hvordan I indgår den aftaletype der passer bedst til jeres virksomhed.

  6. Påbegynd voksenlærlingeforløb 

  Voksenlærlingen er nu klar til at påbegynde sit voksenlærlingeforløb med skiftevis arbejde og uddannelse. 

  7. Send ansøgninger om tilskud til jobcentret og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 

  Virksomheden skal udfylde et ansøgningsskema for at modtage tilskud til lønudgifter under praktikken. Denne ansøgning skal indsendes til jobcenteret senest 1 måned efter uddannelsen er påbegyndt.
   
  Yderligere skal virksomheden udfylde et ansøgningsskema udleveret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) eller hentet på virk.dk/aub, for at få lønrefusion under skoleperioderne.
   
  Hvis voksenlærlingens uddannelse fremgår af fordelslisten publiceret på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, er der yderligere mulighed for at få en økonomisk bonus på op til 5.000 kr. pr. praktiksårselev. Denne bonus udbetales automatisk af AUB.

  Du kan læse mere om ordningen her eller ved at kontakte Jobcenteret, der står klar med råd og vejledning.

  Er du virksomhed eller borger, og er du i tvivl om hvorvidt ordningen er noget for dig, vil vi gerne yde rådgivning.

  For spørgsmål kontakt:
  Uddannelsesambassadør
  Per Biensø
  tlf.: 2055 3660
  mail: pebie@ikast-brande.dk.