Gå til hovedindhold

Oftest stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med sygedagpenge.

Håndsoprækning
 • Læs op

Indhold

  Når du modtager offentlige ydelser har du oplysningspligt. Det vil sige sker der eksempelvis ændringer i dit ansættelsesforhold eller ændringer i dit helbred, har du pligt til at oplyse dette til din sagsbehandler. Nye oplysninger er vigtige, da det kan få betydning for din sag.

  Du skal kontakte din sagsbehandler, hvis du ønsker at afholde ferie. Det er derfor ikke muligt at afholde ferie uden forudgående godkendelse af din sagsbehandler, da du skal stå til rådighed i forhold til de forløb, optrapninger eller lignende, som du deltager i.

  Hovedreglen er, at du ikke kan modtage sygedagpenge under afholdelse af ferie. Det kan få betydning for din fortsatte ret til sygedagpenge. Derfor skal du altid kontakte din sagsbehandler for råd og vejledning.

  Der kan laves telefonisk opfølgning, hvis du er delvist raskmeldt eller i andet forløb. Det er altid din sagsbehandler der laver den konkrete vurdering.

  Hvis du er syg i mere end 8 uger, skal du have en samtale med en sagsbehandler.

  • Samtalen med din sagsbehandler kan foregå telefonisk, hvis du f.eks. er for syg til at møde op i jobcentret.
  • Samtalen vil handle om, hvilken hjælp du skal have for at komme tilbage i arbejde. Hvis du er ledig vil samtalen omhandle, hvad der skal til for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Under samtalen lægger I sammen en plan for, hvad der skal ske.
  • Jobcentret vil løbende indkalde dig til samtaler eller ringe til dig, for at du og din sagsbehandler kan vurdere, om planen virker som ønsket, eller om der eventuelt skal gøres noget andet og mere.

  Hvis du uden gyldig grund udebliver fra en samtale, er jobcentret forpligtet til at indstille Borgerservice til at stoppe sygedagpenge. Det vil vi helst ikke - så giv hurtigst muligt jobcentret besked, hvis du er forhindret i at møde op.

  Når du modtager ydelser fra kommunen, er du forpligtet til at møde op til indkaldte møder og samtaler.

  Du booker en opfølgningssamtale på Jobnet under selvbooking.

  Du skal altid kontakte din sagsbehandler og raskmelde dig. Du skal senest gøre det på raskmeldelsesdagen.

  Hvis du som sygemeldt har en alvorlig sygdom, som gør det svært eller umuligt for dig at være i kontakt med jobcentret, behøver du hverken at have samtaler eller deltage i nogle tilbud. Fritagelsen kaldes standby ordningen.

  Er du sygemeldt har du mulighed for at fravælge en behandling, uden at du mister din ret til sygedagpenge.

  • Du kan f.eks. afvise at lade dig operere for diskusprolaps, afvise antidepressiv medicin eller ECT-behandling.
  • I de tilfælde, hvor du har afvist en behandling skal du have din sag vurderet af en klinisk funktion, der vil kunne foreslå en anden behandling. Denne behandling kan du dog også vælge at afvise.
  • Du kan ikke afvise fysioterapi eller samtaleforløb hos en psykolog.

  Bliver du syg på første ledighedsdag, skal du anmode om sygedagpenge fra kommunen senest en uge efter første ledighedsdag.

  Det samme gælder, hvis du er:

  • Vikar, freelancer eller løsarbejder og ikke i et aktuelt ansættelsesforhold.
  • Nyuddannet og ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en a-kasse, fordi du netop har afsluttet din uddannelse inden for den seneste måned før sygefraværets start.

  Du kan få udleveret en ansøgningsblanket af afdelingen Job & Opkvalificering eller du kan ringe til os og få den tilsendt elektronisk.

  Sygedagpenge bliver udbetalt sidste torsdag i måneden.

  I forhold til helligdage er der ingen udbetaling af sygedagpenge. Det betyder en lavere udbetaling af sygedagpenge i de måneder, hvor der er helligdage.