Gå til hovedindhold

Sygemelding og sygedagpenge

Hvis du bliver syg, har du mulighed for at søge om sygedagpenge afhængig af din sitaution.

Lægeudstyr
 • Læs op

Indhold

  Sygedagpenge, hvis du er ledig

  Hvis du er syg og ledig, kan du søge om sygedagpenge.

  Læs mere om sygedagpenge her. 

  Sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

  Hvis du er syg og lønmodtager, kan du søge om sygedagpenge.

  Læs mere om sygedagpenge her.

  Fastholdelseskonsulent under sygemelding

  Er du sygemeldt fra dit job, kan der bliver tilknyttet en fastholdelseskonsulent, som afvikler rundbordssamtale med dig og din arbejdsgiver. Rundbordssamtalen vil foregå på din arbejdsplads, og har til formål at afdække muligheder for f.eks.:

  • Nedsat arbejdstid.
  • Delvis raskmelding.
  • Ændring i arbejdsopgaver (midlertidig eller permanent).
  • Øvrige skånehensyn.
  • Vejledning om støtteordninger.

  Ikast-Brande Kommune har 3 fastholdelseskonsulenter.

  Sygedagpenge, hvis du er selvstændig

  Hvis du er syg og forsikret selvstændig, kan du søge om sygedagpenge.

  Læs mere om sygedagpenge her. 

  Kronisk sygdom - §56-aftale

  Du indgå to typer af forskellige aftaler:

  • Almindelig aftale:
   • Når din sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.
   • Når fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år.
   • Aftalen kan ikke fornyes, når dit fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført 10 fraværsdage, med mindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i dine arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
   • Aftalen kan godkendes for to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelse.

  • En midlertidig aftale:
   • Når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.
   • Ved nyansættelse, når du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet før du blev ansat.
   • Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

  Værd at vide om § 56

  • For at kommunen kan godkende aftalen skal der indhentes en lægeerklæring. Kommunen betaler for lægeerklæringen.
  • For at få godkendt en gyldig aftale skal aftalen godkendes i den kommune du bor i. Aftalen er først gældende fra det tidspunkt, hvor aftalen er indgået.
  • Hvis du skifter arbejde, skal der indgås en ny aftale. Der skal ikke godkendes ny aftale, hvis du flytter til en anden kommune.
  • Det er din arbejdsgiver, der skal udbetale sygedagpenge/løn under dit sygdomsfravær såfremt dit sygefravær er forårsaget af din kroniske lidelse. Din arbejdsgiver søger refusion hos kommunen.

   Læs mere om § 56 aftale her.