Gå til hovedindhold

Tilbud til virksomheder

Som virksomhed har du flere forskellige muligheder herunder arbejdsfordeling, jobrotation, efteruddannelse og meget mere. Vi har samlet en guide "Kommunen for beginners", som kan hjælpe dig til den rette afdeling i Jobcentret.

Tilbud til virksomheder
 • Læs op

Indhold

  Du er altid velkommen til at kontakte Virksomhedsservice

  Guiden ”Kommunen for beginners – en guide til hvordan kommunen kan hjælpe din virksomhed” kan bruges til at finde vej til rette afdeling, når en virksomhed har brug for et samarbejde med kommunen uanset om det drejer sig om en sygemeldt medarbejder, udbetaling af tilskud til en voksenlærling, ansættelse af en fleksjobber eller andet.

  Du tilgår guiden her. 

  OBS: vi anbefaler, at du tilgår linket via computer, da funktionerne i programmet ikke er optimale via mobil eller tablet.

  • Hvis din virksomhed står over for en større afskedigelsesrunde, skal det varsles til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.
  • Når varslingen er sket, vil din virksomhed blive kontaktet af Jobcenter Ikast-Brande med henblik på at iværksætte en indsats for de medarbejdere, der afskediges.
  • Ved store afskedigelser er der mulighed for at søge om midler fra Varslingspuljen som blandt andet indeholder jobsøgningskurser, opkvalificering herunder efter- og videreuddannelse af medarbejderne.
  • Hvis din virksomhed står i en situation, hvor arbejdstiden for medarbejderne nedsættes i en begrænset periode for at undgå afskedigelser, kan I få en aftale om arbejdsfordeling. Det betyder, at medarbejderne noget af tiden hjemsendes som ledige og vil kunne modtage dagpenge, hvis de opfylder kravene til det.
  • Du kan læse mere om reglerne for arbejdsfordeling på Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.
  • Jobrotationsordningen giver din virksomhed mulighed for at sende en eller flere medarbejdere på kursus eller efteruddannelse, og erstatter de ansatte med ledige vikarer i uddannelsesperioden. Dermed kan du fastholde virksomhedens produktivitet og drift.
  • Jobrotation er desuden en fleksibel løsning for din virksomhed, og du har som virksomhed mulighed for at få tilskud. Læs mere her.
  • Vær opmærksom på, at medarbejderen som minimum skal have været ansat i virksomheden i 3 måneder, før vedkommende kan indgå i jobrotation.
  • Vi hjælper gerne med at tilrettelægge jobrotationsordningen og finde kvalificerede vikarer.
  • Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende jobfunktion, som den oprindelige medarbejder, der deltager i uddannelse.
  • Vil du vide mere om jobrotation kan du læse her: Vejledning om jobrotation.
  • Hvis dine medarbejdere eller nyansatte har behov for efteruddannelse, kan Jobcenter Ikast-Brande tilbyde hjælp. Du kan læse mere om hvilke muligheder, du har for at opkvalificere dine nuværende eller kommende medarbejder her.
  • Hvis du ønsker efteruddannelse af egne medarbejdere, har du mulighed for at tilmelde vedkommende til erhvervsrettet uddannelse for voksne. Din virksomhed skal betale kursusgebyret og har efterfølgende mulighed for at søge om VEU-godtgørelse. Læs mere herom på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside.
  • Hvis du ønsker efteruddannelse af nyansatte, kan der indgås en aftale om opkvalificering i op til 6 uger således, at den ledige kan bestride det pågældende job i virksomheden. Vær opmærksom på, at aftalen skal indgås inden ansættelse og, at Jobcenter Ikast-Brande skal godkende aftalen.
  • Der er også mulighed for jobrotation. Se ovenstående fold ud boks.
  • Du kan som virksomhedsejer ansætte en ledig borger i virksomhedspraktik eller med løntilskud i en periode. En virksomhedspraktik giver derfor god mulighed for at vurdere kompetencerne hos en kommende medarbejder, og samtidig kan ansættelsen bruges som et "springbræt" for den ledige til at opnå kompetencer og erfaringer.
  • Formålet med både virksomhedspraktik og løntilskud er, at den ledige opnår læring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
  • I forbindelse med løntilskudsansættelser hæfter Ikast-Brande Kommunes forsikring hverken for arbejdsskader eller en tingsskader.
  • I forbindelse med virksomhedspraktikker jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 11 § 42 er Ikast-Brande Kommune forsikringsansvarlig i forhold til arbejdsskader, hvis virksomheden har overholdt gældende miljø- og sikkerhedsregler*. Derimod hæfter kommunen som udgangspunkt ikke for skader på ting eller personer, der er forvoldt af virksomhedspraktikanten.
  • Vil du vide mere om virksomhedspraktik og løntilskud så læs mere her: Fakta om jobcentrets tilbud.