Gå til hovedindhold

Udbetaling af refusion

Virksomheder kan let og hurtigt anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge digitalt.

Penge i glas
 • Læs op

Indhold

  Når du søger refusion er det vigtigt, at huske at vedlægge alle nødvendige dokumenter.
  Hvis dokumentationen ikke er i orden er der ikke mulighed for at få udbetalt refusion.

  Ved refusion til fleksjob- og voksenlærlingeordningen samt løntilskud anbefaler vi, at der indsendes indberetninger for minimum 1 måned ad gangen og maksimum 3 måneder. Dette letter vores arbejde.

  • Du kan som arbejdsgiver eller selvstændig søge om refusion af barselsdagpenge.
  • Refusion af barselsdagpenge søges gennem NemRefusion.
  • Vær særlig opmærksom på hvilke tidsfrister der er gældende når der anmodes om refusion af barselsdagpenge. Se afsnit "Få overblik over tidsfrister".
  • Det er obligatorisk for virksomheder at anmelde og søge om refusion af sygedagpenge med NemRefusion.
  • Vær særlig opmærksom på hvilke regler og tidsfrister der er gældende når der anmodes om refusion af sygedagpenge. Klik på nedenstående link og vælg:
   ´For arbejdsgivere´ og ´Hvilke frister skal jeg være opmærksom på´
   Se tidsfrister her.
  • Når du som virksomhed har anmodet om refusion af sygedagpenge behandles din sag hurtigst muligt. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 4 uger.
  • Du har som mindre private arbejdsgivere og selvstændig erhvervsdrivende mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring for dine medarbejdere, der sikrer mod økonomisk tab i forbindelse med en ansats sygdom. Du kan læse mere om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende på virk.dk eller på Borger.dk.
  • Hvis en medarbejder har øget fravær som følge af en kronisk eller langvarende lidelse, eller hvis lidelsen kræver indlæggelse eller ambulant behandling, kan der indgås en § 56 aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver.
  • Aftalen giver arbejdsgiveren ret til at få refunderet udgiften til sygedagpenge i de første 30 dage, hver gang den pågældende lidelse er årsag til sygefravær.
  • Vær opmærksom på, at aftalen er midlertidig og kan gives for maksimum 2 år ad gangen. Desuden skal man selv søge om ny aftale, når den gamle aftale udløber.
  • Hvis du som arbejdsgiver allerede har indgået en §56 med en medarbejder skal I indsende en indberetning om sygefravær HVER gang medarbejderen er fraværende på grund af den pågældende lidelse.
  • Vil du vide mere om §56 aftalen kan du læse mere på Borger.dk.