Gå til hovedindhold

Rekruttering af arbejdskraft

Virksomhedsservice hjælper din virksomhed med rekrutteringsprocessen.

Rekruttering af arbejdskraft
 • Læs op

Indhold

  Du er altid velkommen til at kontakte Virksomhedsservice

  Kontakt vores HOTLINE og få en dialog om jeres behov for rekruttering.
  Tlf. nr. 9960 3939.

  Virksomhedskonsulenterne:

  • foretager en søgning af ledige borgere i Ikast-Brande og nærliggende kommuner ud fra den profil, som jeres virksomhed har beskrevet.
  • har mulighed for at kontakte relevante kandidater for at afdække om kandidaten har de rette kompetencer.
  • har mulighed for at videresende CV'er og evt. ansøgninger til jer. Vær opmærksom på, at den endelig beslutning om ansættelse er jeres.

  At vi også kan hjælpe med at lægge en gratis annonce på Jobnet.dk, som er Danmarks største jobportal med mere end 2 millioner besøgende hver måned.

  • Ønsker din virksomhed at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, er der en række services, som din virksomhed kan benytte sig af.
  • Jobnet.dk har et overblik over vigtig viden om udenlandsk arbejdskraft.
  • Work in Denmark har en guide til rekruttering af arbejdskraft, og råd til udenlandske borgere, der ønsker at arbejde i Danmark. Work in Denmarks hjemmeside er tilgængelig på flere forskellige sprog.
  • Den europæiske jobportal EURES har jobbanker og arbejdsmarkedsinformationer fra hele EU.
  • Du har som virksomhed mulighed for at ansætte en fleksibel medarbejder på nedsat tid også betegnet som fleksjob. Under ansættelsen betaler du som arbejdsgiver løn til medarbejderen, for det antal effektive timer den ansatte arbejder. Ud over lønnen modtager den ansatte et tilskud fra kommunen som et supplement til lønnen.
  • Det er jobcentrets opgave at godkende personer til fleksjob, og det kan kun ske i tilfælde, hvor det ikke er muligt at fastholde personen i beskæftigelse på ordinære vilkår.
  • Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver har pligt til at oplyse, hvad den fleksjobansatte ville være berettiget til i løn, hvis den pågældende var ansat på fuld tid. Der skal udfyldes et lønskema for arbejdet som en fuldtidsansat. Skemaet finder du her. Hvis den ansattes løn ændres skal arbejdsgiver og den ansatte indberette nyt skema.
  • Vil du vide mere om fleksjob kan du læse mere ved STAR.

  Klik på dette link, og se video om voksenlærlinge og ansøgning af tilskud.

  • Voksenlærlingeordningen er en ordning, der både kan bruges til at uddanne egne medarbejdere eller nye medarbejdere. Dermed er du med til at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i din virksomhed.
  • Medarbejdere eller ledige skal være over 25 år for at blive voksenlærlinge. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler i forhold til, om du kan få tilskud.
  • Vil du vide mere kan du læse om tilskudsstørrelser på STAR.
  • Som virksomhedsejer har du mulighed for at ansætte førtidspensionister med løntilskud tidligere betegnet som skånejob.
  • Løntilskud til førtidspensionister er en stilling på særlige vilkår, og vedkommende skal være under 65 år.
  • Som virksomhed kan du få hjælp og vejledning til at søge tilskud fra kommunen til en mentor.
  • Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler. Du kan læse mere om løntilskud til førtidspensionister på Borger.dk eller på CABI.