Gå til hovedindhold

Hjemmehjælp

Formålet med hjemmehjælpen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Ældre kvinder holder en kop
 • Læs op

Indhold

  Hjemmehjælpen kan tage form af:

  • Praktisk hjælp til varetagelse af de nødvendige praktiske opgaver i hjemmet
  • Personlig pleje

  Hjælpen tildeles ud fra en individuel faglig vurdering som tager udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare, og hvilken betydning den personlige pleje og praktiske bistand har for borgeren.

  Visitator er i kontakt med borger, samarbejdspartnere eller pårørende via telefon, video eller ved besøg i hjemmet. Ud fra dette bevilges hjælpen, og der udarbejdes en beskrivelse af hjælpens omfang.

  Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer.

  Hvis du er visiteret til hjemmehjælp har du mulighed for at vælge mellem de godkendte leverandører af hjemmehjælp i Ikast-Brande Kommune.

   

  Samarbejde mellem Hjemmeplejen, borger og pårørende

  Ikast-Brande Kommune ønsker et godt samarbejde med dig, som har behov for hjemmepleje. Derfor har vi udarbejdet en film der beskriver et "erantis samarbejdsmøde", hvor vi kan mødes og i fællesskab finder ud af hvad der er vigtigt for dig som borger.

  Hjemmeplejen Ikast-Brande Kommune

  Er du interesseret i at vide mere om Ikast-Brande Kommunes hjemmepleje, så kan du finde Hjemmeplejens egen hjemmeside her