Gå til hovedindhold

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Utilsigtede hændelser
 • Læs op

Indhold

  Som sundhedsfaglig person, borger eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

  Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes borgerens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende (såkaldte "nærved-hændelser").

  Sundhedsfaglige personer har pligt til at rapportere de utilsigtede hændelser, som de selv er impliceret i og hændelser, som de bliver opmærksomme på hos andre.

  Rapporteringen skal ske snarest mulig, efter du er blevet opmærksom på hændelsen og senest inden for 7 dage.

  Utilsigtede hændelser rapporteres på www.stps.dk. Her er der både en indgang for borgere og pårørende og for sundhedsfaglige personer.

  Rapporteringssystem for utilsigtede hændelser DPSD - Dansk Patientsikkerhedsdatabase - er forankret i Styrelsen for Patientsikkerhed.

  Indrapporteringen bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges.

  Du får ikke svar tilbage på din rapportering. Rapportering af en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at indgive en klage over den behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.

  Ikast-Brande Kommunes risikomanager Monica Kloster Larsen kan kontaktes på mail: monlars@ikast-brande.dk