Gå til hovedindhold

Beskrivelse af Madservice

Madservice ydes til borgere som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven. Ikast-Brande kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Frikadeller og kartofler på en rød tallerken
 • Læs op

Indhold

  Lovgrundlag
  Lov om social service § 83

  Formål
  At hjælp og støtte tager udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsevne og ydes på en måde, der hjælper den enkelte til at klare mest muligt selv.
  At samarbejdet med borgeren skal ske i gensidig respekt og tillid.

  Hvem kan få - betingelser/kriterier
  Borgere som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaven.
  Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Ikast-Brande Kommunes visitatorer.
  Daglig træffetid på hverdage fra kl. 8.30 til 10.00 på tlf. 9960 3140.

  Afgørelse om tildeling af hjælp
  Visitation til madservice sker efter en faglig og individuel vurdering af Ikast-Brande kommunes visitatorer.
  Vurderingen sker ved samtale evt. telefonisk.

  Levering af hjælpen
  Ikast-Brande kommunes køkkenområde.
  Private leverandører af madservice, der er godkendte og har indgået aftale med Ikast-Brande kommune.

  Klage og ankemuligheder
  Hvis borgeren er utilfreds med madservice, kan der rettes henvendelse til:

  • Leverandøren
  • Visitator i Visitations- og Myndighedsafdeling
  • Visitations- og Myndighedschef

  Eller indsende en skriftlig klage til:

  Ikast-Brande kommune
  Rådhusstrædet 6
  7430 Ikast