Skip to main content

Ikast-Brande Kommune som arbejdsplads

På disse sider kan du læse om de fordele, der er ved at arbejde for Ikast-Brande Kommune. For eksempel hvordan vi sikrer et godt arbejdsmiljø og trivsel, god ledelse, personalepolitikker med videre.

Indhold

    Et job i Ikast-Brande Kommune er andet og mere end bare et job.

    På en af kommunens største og mest mangfoldige arbejdspladser med mere end 3.500 ansatte arbejder sygeplejersker, ingeniører, sosu-assistenter og -hjælpere, socialrådgivere, pædagoger, medhjælpere, lærere, gartnere, pedeller, sekretærer, kontorassistenter, økonomer og mange mange flere side om side.

    Mulighederne er uendelige, og arbejdet er meningsfyldt - du arbejder for Ikast-Brande Kommunes borgere, brugere og for byen. I kommunens personalepolitik har medarbejdere og ledere beskrevet, hvad vi gerne vil arbejde med til gavn for alle ansatte.