Gå til hovedindhold

Befolkningsprognose

Her på siden kan du læse om befolkningsprognosen for 2021. Du finder blandt andet information om forventninger til udvikling i befolkningstallet og inden for de enkelte aldersklasser og hvordan de fordeler sig pr. skoledistrikt.

Rørbæk sø
 • Læs op

Indhold

  Forud for budgetlægningen udarbejdes der hvert år en ny befolkningsprognose. Det er valgt, at der hvert andet år laves en ny gennemarbejdet prognose og året efter laves der en teknisk opdatering af denne. I år er alene tale om en opdatering. En ny prognose tager dog altid udgangspunkt i seneste data fra folkeregister og Danmarks Statistik.

  I perioden 2004-2007 før kommunesammenlægningen er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på omkring 150 borgere pr. år og fra 2007 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på over 200 borgere pr. år. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en befolkningstilvækst på under 50 borgere. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst igen ligget på knap 200 borgere pr. år. I de seneste tre år har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på omkring 100, således at befolkningen ultimo 2020 udgør 41.472 borgere.

  Sidste års prognose viste en forventet befolkningstilvækst på 93, og den faktiske tilvækst blev 102. Som det fremgår af 'tabel 1, folketal, fødselsoverskud og flyttebalance 2019-24', er der færre fødte end forventet, hvilket medfører et fødselsoverskud på 4, mod de forventede 36. Derudover fremgår det at der både er sket færre til- og fraflytninger end forventet, hvilket medfører en positiv flyttebalance på 109, mod de forventede 56. Dertil kommer at der har været væsentligt færre udenlandske ind- og udvandringer end forventet.

  Tabel 1, folketal, fødselsoverskud og flyttebalance 2019-24:

  Faktiske   talProg.Befolkningsprognose
  2019202020202021202220232024
  Folketal   1.141.27741.37041.37041.47241.54741.62541.713
  Fødte433395417419421422423
  Døde-382-391-382-379-384-389-395
  Fød.   overskud5143640373328
  Tilflyttere2.9602.6842.7102.7402.7322.7262.723
  Heraf flygtninge25221010101010
  Fraflyttede2.9162.5752.6532.7052.6922.6712.656
  Flyttebalance441095635415584
  Korrektion-2-1110000
  Samlet   ændring931029375788895
  Folketal   31.1241.37041.47241.46341.54741.62541.71341.808

  Samlet forventes en befolkningstilvækst på 75 i 2021. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

  Af 'tabel 2, udviklingen i befolkningsprognosen' fremgår den forventede fordeling på aldersgrupper, såvel udviklingen i antal som udviklingen i procent frem til 2040. Til sammenligning fremgår sidste års prognose til venstre i tabellen.

  Tabel 2, udvikling i befolkningsprognose:

  Alder20202040ForskelProcent
  0 år40441281,9 %
  1-2 år881878-3-0,4 %
  3-5 år1.3291.413846,3 %
  6 år499491-8-1,7 %
  7-13 år3.6083.544-64-1,8 %
  14-16 år1.6101.556-54-3,4 %
  17-24 år3.6243.220-404-11,2 %
  25-49 år12.54412.7452011,6 %
  50-59 år5.8025.116-686-11,8 %
  60-66 år3.5153.6391243,5 %
  67-79 år5.6626.41775513,3 %
  80-89 år1.6652.9751.31078,7 %
  90+ år329879550167,1 %

  I den nye befolkningsprognose er udviklingen i den samlede befolkning lavere end i den tidligere. Navnlig forventes 29 færre 0-25 årige og 219 færre 25-69 årige i 2040 i forhold til sidste års prognose. Til gengæld forventes 142 flere 60+ årige i 2040 i forhold til sidste års prognose. Konklusionen er at befolkningen bliver endnu ældre end vi troede sidste år.