Gå til hovedindhold

Befolkningsprognose

Her på siden kan du læse om befolkningsprognosen for 2023. Du finder blandt andet information om forventninger til udvikling i befolkningstallet og inden for de enkelte aldersklasser.

Rørbæk Sø
 • Læs op

Indhold

  Til brug for planlægning og budgettering af kommunens serviceydelser anvendes befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik. Befolkningsprognosen opdateres en gang årligt i juni måned. Den befolkningsprognose der ligger til grund for oplysningerne nedenfor er fra juni 2023.

  I perioden fra 2008 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på over 200 borgere pr. år. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en befolkningstilvækst på under 50 borgere. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på knap 200 borgere pr. år. Fra 2019-2021 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på omkring 100, hvorefter der i 2021 skete en tilgang på over 400 borgere, samt over 600 flere i 2022 så befolkningen ultimo 2022 udgjorde 42.540 borgere.

  Samlet forventes en befolkningstilvækst på 247 i 2023. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper, men også 25-49 årige.

  Af 'tabel 1, udviklingen i befolkningsprognosen' fremgår den forventede fordeling på aldersgrupper, såvel udviklingen i antal som udviklingen i procent frem til 2050.

  Tabel 1, udvikling i befolkningsprognose:

  Alder 2023 2050 Forskel Procent
  0 år 431 457 26 6,0%
  1-2 år 916 955 39 4,3%
  3-5 år 1.400 1.499 99 7,1%
  6 år 503 519 16 3,2%
  7-13 år 3.576 3.812 236 6,6%
  14-16 år 1.699 1.754 55 3,2%
  17-24 år 3.650 3.674 24 0,7%
  25-49 år 12.965 12.753 -212 -1,6%
  50-59 år 5.860 5.816 -44 -0,8%
  60-66 år 3.636 3.457 -179 -4,9%
  67-79 år 5.725 6.219 494 8,6%
  80-89 år 1.854 3.606 1.752 94,5%
  90+ år 325 960 635 195,4%