Gå til hovedindhold

Befolkningsprognose

Her på siden kan du læse om befolkningsprognosen for 2022. Du finder blandt andet information om forventninger til udvikling i befolkningstallet og inden for de enkelte aldersklasser.

Rørbæk sø

Indhold

  Til brug for planlægning og budgettering af kommunens serviceydelser anvendes befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik. Befolkningsprognosen opdateres en gang årligt i juni måned. Den befolkningsprognose der ligger til grund for oplysningerne nedenfor er fra juni 2022.

  I perioden fra 2008 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på over 200 borgere pr. år. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en befolkningstilvækst på under 50 borgere. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst igen ligget på knap 200 borgere pr. år. Fra 2019-2021 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på omkring 100, hvorefter der i 2021 skete en tilgang på over 400 borgere så befolkningen ultimo 2021 udgjorde 41.885 borgere.

  Samlet forventes en befolkningstilvækst på 374 i 2022. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

  Af 'tabel 1, udviklingen i befolkningsprognosen' fremgår den forventede fordeling på aldersgrupper, såvel udviklingen i antal som udviklingen i procent frem til 2045.

  Tabel 1, udvikling i befolkningsprognose:

  Alder 2021 2045 Forskel Procent
  0 år 461 438 -23 -5,0%
  1-2 år 886 908 22 2,5%
  3-5 år 1.354 1.378 24 1,8%
  6 år 435 485 50 11,5%
  7-13 år 3.618 3.552 -66 -1,8%
  14-16 år 1.633 1.680 47 2,9%
  17-24 år 3.572 3.572 0 0,0%
  25-49 år 12.729 12.804 75 0,6%
  50-59 år 5.883 5.905 22 0,4%
  60-66 år 3.555 3.600 45 1,3%
  67-79 år 5.689 5.741 52 0,9%
  80-89 år 1.748 1.868 120 6,9%
  90+ år 322 328 6 1,9%