Skip to main content

Befolkningsprognose

Her på siden kan du læse om befolkningsprognosen for 2020. Du finder blandt andet information om forventninger til udvikling i befolkningstallet og inden for de enkelte aldersklasser og hvordan de fordeler sig pr. skoledistrikt.

Indhold

  Forud for budgetlægningen udarbejdes der hvert år en ny befolkningsprognose. Prognosen tager udgangspunkt i de seneste data fra folkeregistret og Danmarks Statistik.

  I perioden 2004-2007 før kommunesammenlægningen er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på omkring 150 borgere pr. år og fra 2007 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på over 200 borgere pr. år. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en befolkningstilvækst på under 50 borgere pr. år. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst igen ligget på knap 200 borgere pr. år. I de seneste to år har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på under 100, således at befolkningen ultimo 2019 udgør 41.370 borgere.

  Sidste års prognose viste en forventet befolkningstilvækst på 120, og den faktiske tilvækst blev 95. Det fremgår af nedenstående tabel, at der både er flere fødte og flere døde end forventet, hvilket medfører et fødselsoverskud på 51, mod de forventede 46. Derudover fremgår det at der både er sket flere til- og fraflytninger end forventet, hvilket medfører en positiv flyttebalance på 44, mod de forventede 73. Dertil kommer at kommunen har modtaget flere flygtninge end forventet.

  Faktiske   talProg.Befolkningsprognose
  2018201920192020202120222023
  Folketal   1.141.18841.27741.27741.37041.46341.54741.632
  Fødte411433414417420423425
  Døde-383-382-368-382-386-391-396
  Fød.   overskud28514636343229
  Tilflyttere2.7802.9602.6682.7102.7062.6992.696
  Heraf flygtninge16241010101010
  Fraflyttede2.7042.9162.5952.6532.6572.6472.633
  Flyttebalance77447356495363
  Korrektion-16-211000
  Samlet   ændring1059512092838592
  Folketal   31.1240.27741.37041.39741.46341.54741.63241.724

  I prognosen for 2020 er det forventede antal flygtninge nedjusteret, således at den forventes at være stort set uden betydning. Derudover er flyttebalancen og forventet antal fødte og døde justeret iht. den seneste observerede udvikling. Samlet forventes en befolkningstilvækst på 92 i 2020. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

  Af tabellen nedenfor fremgår den forventede fordeling på aldersgrupper, såvel udvikling i antal som udvikling i procent. Fordelingen af befolkningstallet på skole- og ældredistrikter fremgår af bilaget pdf-filen, som kan hentes ved linket nederst på siden.

  Alder20202041ForskelProcent
  0 år433419-14-3,20%
  1-2 år847883364,30%
  3-5 år1.3911.416251,80%
  6 år4464914510,10%
  7-13 år3.6853.545-140-3,80%
  14-16 år1.6401.561-79-4,80%
  17-24 år3.6273.228-399-11,00%
  25-49 år12.51012.9184083,30%
  50-59 år5.8085.162-646-11,10%
  60-66 år3.4923.6061143,30%
  67-79 år5.5586.35279414,30%
  80-89 år1.6052.9441.33983,40%
  90+ år328866538164,00%

  I befolkningsprognosen forventes i 2020 en fremgang i antallet af ældre borgere (67+) på 179, samtidig med at der forventes 35 færre små børn (0-5 år).

  Forventningen til antallet af nye boliger er baseret på en fremskrivning af tendensen fra tidligere år.

  Fordelingen af befolkningstallet på skole- og ældredistrikter fremgår af linket nedenfor.