Gå til hovedindhold

Idræts- og fritidspolitik

Idræts- og fritidslivet er er stor del af Ikast-Brandes DNA. Og dermed også en vigtig del af livsnerven i vores kommune. Her kan du læse om de indsatsområder, vi har for vores idræts- og fritidsliv.

Idræts- og fritidspolitik

Indhold

  Det store og mangfoldige idræts og fritidsliv skabes og drives af vores mange foreninger og frivillige. Uden dem ville vi ikke have denne store mangfoldighed af tilbud som vi heldigvis har.

  Involvering af aktører inden for såvel idræts- som fritidslivet har været helt central i udarbejdelsen af denne idræts- og fritidspolitik.

  Idræts- og fritidspolitikken tager afsæt i Ikast-Brande Kommunes Vision 2018-2025.

  Du kan læse den i sin helhed via linket nederst på siden. 

  Politikken dækker bredt. Den rummer folkeoplysende aktivitet, idræt og bevægelse på hele det  folkeoplysende område med idrætsforeningerne, de idébetonede foreninger/øvrige foreninger og voksenundervisningen/aftenskoler. Den dækker fritidsområdet bredt, og inddrager samskabelse, frivillighed, sundhed og trivsel.

  Og endelig rummer den fysisk aktivitet og andre samarbejder i og med de kommunale institutioner, selvejende haller, i byrum og naturen som arena for selvorganiserede aktiviteter.

  Indsatsområderne er:

  • Udvikling af idræts- og fritidslivet, så alle har mulighed for at deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber
  • Udvikling af en stærk frivillighedskultur
  • Bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter, byrum og natur
  • Talentudvikling
  • Samspillet mellem fritidslivet og samfundet