Gå til hovedindhold

Ukraine

I Ikast-Brande Kommune har vi fokus på, hvordan vi sammen kan bidrage til at løse den fælles opgave, vi står overfor som følge af krigen i Ukraine. Siden opdateres løbende.

 • Læs op

Indhold

  Information

  De danske myndigheder har netop lanceret en ny fælles hjemmeside under navnet ”kriseinformation.dk”. Her kan du som borger finde diverse information i forbindelse med krigen i Ukraine. Bl.a. kan du finde Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).
  Loven er trådt i kraft den 17. marts 2022.

  Kriseinformation.dk — це спільний сайт адміністративних органів Данії, де можна отримати інформацію та відповіді на запитання щодо ситуації, яка склалася внаслідок вторгнення Росії до України. Тут ви маєте можливість ознайомитись із Законом про дозвіл на тимчасове проживання для переміщених осіб, що приїхали з України (спеціальний закон). Закон набрав чинності 17 березня 2022 року.

  Andre hjemmesider:

  • Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har oprettet en hjemmeside til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevant information.

   Імміграційна служба Данії та Данське агентство з міжнародного найму на роботу та інтеграції (SIRI) створили інформаційну сторінку для громадян України, які хочуть проживати в Данії або тут вже знаходяться. Сторінка постійно оновлюється та доповнюється актуальною інформацією.

  • Dansk Flygtningehjælp har lavet en hjemmeside med ofte stillede spørgsmål om ukrainere i Danmark. Her er svar svar på spørgsmål om blandt andet opholdstilladelse, husly og transport i forhold til ukrainere.

  • Dansk Flygtningehjælp har udvidet åbningstiderne i Frivilligrådgivningerne. Ukrainere kan få juridisk eller socialfaglig rådgivning om fx visum, familiesammenføring, studie, arbejde, ydelser, mv., hos Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning.
   e-mail raadgivning.odense@drc.ngo eller
   tlf. 60 26 81 01 (mandag-fredag kl. 9-12).

  • Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling rådgiver asylansøgere, flygtninge, indvandrere og andre, fx frivillige eller sagsbehandlere, som arbejder med asyl og repatriering. De kan også rådgive og informere om retsstillingen for ukrainere, som kommer til landet nu eller allerede er her.

  • Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet foldere til flygtninge om ”At opleve krig og flugt” samt ”Sådan hjælper du et barn med traumer”. Findes også på ukrainsk.

  Ikast-Brande Kommune har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som håndterer de opgaver, der opstår, når ukrainske flygtninge kommer til kommunen.

  Ikast-Brande Kommune er samtidig i løbende kontakt med Udlændingestyrelsen, Kommunernes Landsforening (KL) m.fl. og følger tæt de nationale udmeldinger og eventuelle lovgivningsmæssige ændringer, der kan danne grundlag for eksempelvis indkvartering af ukrainske flygtninge.

  Udlændingestyrelsen opdaterer dagligt tal for udviklingen i antallet af ukrainere, der søger om opholdstilladelse, antal opholdstilladelser og fordelingen af ukrainere mellem kommunerne.
  Se udviklingen på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

  Indrejse og indkvartering

  • Visumfrit ophold: Ukrainske statsborgere som har et biometrisk pas (udstedt efter januar 2015) kan opholde sig visumfrit i Danmark i 90 dage. 

  • Ophold med visum: Ukrainere med pas før denne dato (udstedt efter 2015), skal have visum. Der kan søges om nødvisum ved grænsen til Danmark.

  • Asyl: Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan indgive ansøgning om asyl i Danmark.

  Folketinget har vedtaget en særlov, som giver fordrevne ukrainere opholdstilladelse i foreløbigt to år med mulighed for forlængelse. Dermed kan ukrainerne begynde i dagtilbud, skole, på en uddannelse eller i et arbejde og få adgang til sundhedsydelser, så de kan fortsætte deres liv og aktivt være en del af det danske samfund. Loven omfatter ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine samt medfølgende kernefamilie og andre familiemedlemmer forsørget i samme husstand.

  • Visumfrit ophold eller ophold på visum: Der er ikke noget krav til, hvor ukrainerne skal bo, hvis de opholder sig visumfrit i Danmark eller er på visumbesøg, og borgerne kan således opholde sig hos venner, familie eller være privat indkvarteret, uden at de søger om asyl.

  • Ophold i forbindelse med ansøgning om asyl: Ukrainere, der søger om asyl i Danmark, skal normalt bo på et asylcenter, mens deres ansøgning behandles. I visse tilfælde kan de dog også bo hos ægtefælle, venner eller familie. Ansøgning herom skal indgives til Udlændingestyrelsen.

  Ansvaret for indkvartering ligger hos Udlændingestyrelsen. Indkvarteringsstederne er placeret rundt omkring i landet og drives på Udlændingestyrelsens vegne af kommuner og Kriminalforsorgen samt operatører som Dansk Røde Kors. Ikast-Brande Kommune hjælper med at finde så mange boliger som muligt. 

  Ikast-Brande Kommune boligplacerer følgende steder ved opholdstilladelse:

  • Birkehuset (Brande)
  • Baunehøj (Nørre Snede)
  • Højris Have (Ikast)

  Aktstykke 213 (Udbetaling af kost og logi i forbindelse indkvartering af et større antal ukrainske statsborgere)

  Kommunens mulighed for at tilbyde kost og logi til fordrevne fra Ukraine frem til særlov/opholdstilladelse.

  I forbindelse med krigen i Ukraine og den efterfølgende flygtningestrøm der kom/kommer til Danmark, er der mange private der huser flygtningene. Det gælder både herboende ukrainere samt danskere.

  Der har siden 10.03.22 været lovhjemmel til udbetaling af et beløb i forbindelse med ekstra udgifter ved indlogering af ukrainske statsborgere.

  Udgangspunktet for Ikast-Brande kommune er, at de fleste ukrainske fordrevne i Ikast-Brande kommune bor midlertidigt ved slægtninge eller nære relationer i en periode på optil 90 dage, hvor de ukrainske statsborgere overvejer om de har mulighed for at rejse hjem eller om de vil søge midlertidigt ophold i Danmark.

  • IBK hjælper alle fordrevne Ukrainere der kommer til kommunen uden logi eller mulighed for betaling af kost. (ramme på optil 500 kr. pr. dag indtil opholdstilladelse)
  • Langt de fleste ukrainske fordrevne der aktuelt opholder sig i Ikast-Brande kommune, bor ved slægtninge eller ved nære relationer. I denne periode har ukrainerne status som turister eller gæster til nære slægtninge. Det er muligt at opholde sig som turist i optil 90 dage. Flere søger ikke opholdstilladelse, men afventer at kunne rejse tilbage.
  • Logiværter med mere end 10 personer indkvarteret, kan efter anmodning få et tilskud til kost, logi og ekstraordinære omkostninger på 2000 kr. pr. uge.

  I det øjeblik de ukrainske statsborger får opholdstilladelse bortfalder retten til udbetaling af kost og logi til logiværten
  Der udfyldes et skema der indsendes til Ikast-Brande Kommune, hvorefter der vil ske udbetaling.
  Du finder skemaet her.

  Flere danske mobilselskaber er gået sammen om at donere SIM-kort til flygtninge i Danmark. 

  Hvis du som flygtning er interesseret i et SIM-kort, kan du kontakte vores integrationsmedarbejdere (se kontaktboks). 

  Sundhed og helbred

  Er der brug for akut lægehjælp, skal man ringe til lægevagten.

  Når ukrainske flygtninge får opholdstilladelse og bopæl i Danmark, får de ret til gratis behandling i dele af sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen har udgivet pjecen ”Dig og din sundhed”, som introducerer til det danske sundhedsvæsen, herunder adgang til praktiserende læge, akutmodtagelse, medicin, tandlæge mm.

  Pjecen findes på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

  Ukrainske flygtninge kan få en gratis vaccination mod COVID-19, når de har været i Danmark længere end 14 dage og påtænker at blive længere end 30 dage.

  Ønsker man at tage imod tilbuddet, kan tilmelding ske her.

  Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en pjece på ukrainsk.

  Tilbuddet gælder i øvrigt alle udlændinge, der har opholdt sig i Danmark længere end 14 dage og bliver mere end 30 dage.

  Psykiatrisk Rådgivningstelefon, Region Midtjylland
  Den psykiatriske rådgivningstelefon er åben for ukrainere og andre med tilknytning til Ukraine.
  Rådgiverne er erfarne psykiatriske medarbejdere. De taler dansk og engelsk.
  Læs mere på Regionens hjemmeside.

  Børne- og Familieafdelingens modtagelse
  Tlf. 3067 0407. Telefonen er åben på hverdage i kommunens åbningstid. 
  Læs mere her.

  Den ukrainske forening Lastivka har en lokalafdeling i Ikast med over 100 medlemmer (jf. deres hjemmeside). 

  Se pjece om foreningen Lastivka (på ukrainsk).

  Læs mere om Lastivka Ikast.


  Job, skole og uddannelse

  • Ved visumfrit ophold eller ophold på visum: Som udgangspunkt må borgere fra Ukraine opholde sig i Danmark i op til 90 dage med og uden visum uden at søge om asyl. I denne periode har borgerne som udgangspunkt ikke ret til forsørgelse fra det offentlige.

  • Ophold i forbindelse med ansøgning om asyl: Du kan læse om forsørgelse, kontante ydelser, sundhedsbehandling med mere www.nyidanmark (af Udlændingestyrelsen og SIRI).

  • Vejledning om job til ukrainske flygtninge. Regeringen, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner har indgået partnerskab om en hjemmeside, som skal vejlede ukrainske flygtninge om deres vej ind i job. På hjemmesiden kan virksomheder desuden få et overblik over, hvor de kan slå stillinger op, som er oplagte for ukrainere at søge. Se mere på JobguideUkraine.dk

  Uddannelsen varer 2 år, hvis man har 11 års skolegang fra Ukraine, og 3 år, hvis man har 10 års skolegang fra Ukraine. IB tilbydes til unge fra 15-20 år.

  Det er en forudsætning, at man kan forstå og tale engelsk, men man behøver ikke være flydende i engelsk. Optagelse sker på baggrund af en samtale med gymnasiet. IB giver adgang til alle kortere og længere videregående uddannelser i Danmark og svarer til en dansk gymnasie-uddannelse i niveau.

  Se mere på hjemmesiden.

  Når ukrainere har fået opholdstilladelse, kan ukrainske børn komme i dagtilbud og skole.

  Børn vil som alle andre børn blive tilbudt plads i et dagtilbud, typisk i nærområdet, og skoleelever vil blive indskrevet i modtageklasser for nyankomne ikke dansktalende elever.

  Ønsker du at bidrage?

  Hvis du som virksomhedsejer vil høre mere om, hvordan Ikast-Brande Kommune kan hjælpe dig med at ansætte medarbejdere, kan du henvende dig direkte til Virksomhedsservice

  Kontakt virksomhedsservice direkte:
  Svend Østergaard
  Tlf. 9960 4188
  E-mail: svost@ikast-brande.dk

  Så er du velkommen til at kontakte en af kommunens integrationsmedarbejdere. Vi tager imod din henvendelse, og du vil blive kontaktet, hvis der bliver behov for at gøre brug af din bolig.

  På nuværende tidspunkt kan Ikast-Brande Kommune ikke kompensere private borgere for at stille bolig til rådighed. Vær opmærksom på, at privat indkvartering af flygtninge sker på eget ansvar.

  Hvis du allerede har indkvarteret ukrainske flygtninge og har spørgsmål til fremadrettede boligmuligheder, skal du kontakte Udlændingestyrelsen.

  Hvis du ønsker at tilbyde din hjælp til ukrainere, der er kommet til Danmark på grund af krigen i Ukraine, kan du kontakte en af de anerkendte frivillige organisationer i Ikast-Brande Kommune. Du kan tilmelde dig som frivillig:

  Røde Kors har udarbejdet en pjece, som beskriver det frivillige arbejde. Læs pjecen her.

  Donation af tøj, penge og andre fornødenheder.
  Hvis du ønsker at bidrage til indsamlinger til Ukraine, kan du tage kontakt til de lokale afdelinger i en af de anerkendte organisationer, f.eks. Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.