Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse: Pressemøde - ældrerådsvalg 2021

Ikast-Brande Kommune og Ældrerådet inviterer til pressemøde om det kommende ældrerådsvalg.

 • Læs op

Indhold

  Pressemødet afholdes mandag den 23. august 2021, kl. 11.00 i lokale 100, på Rådhuset i Ikast. Alle er velkomne.

  På pressemødet deltager borgmester Ib Lauritsen, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Frank Heidemann Sørensen, på tværs-direktør Karen Heebøll og repræsentanter fra det nuværende Ældreråd. De vil fortælle om – og svare på spørgsmål om – vigtigheden af at have et Ældreråd, rådets arbejde, og hvordan valget kommer til at forløbe.

  Ikast-Brande Kommune og Ældrerådet ønsker at skabe opmærksomhed om rådet og øge interessen for at opstille til valget.

  Om ældrerådsvalget
  I lighed med tidligere år afholdes ældrerådsvalget som brevstemme-valg. Igen i år er det planlagt, at valget afsluttes samtidig med valget til kommunalbestyrelsen. Det bliver derfor muligt, at aflevere sin brevstemme på afstemningsstederne, tirsdag den 16. november 2021, når man afgiver sin stemme til kommunalvalget.

  Kandidater, der ønsker at opstille til ældrerådsvalget, skal tilkendegive dette på opstillingsmødet der afholdes tirsdag den 7. september 2021, kl. 15.00 i Bakkehuset, Ikast.

  Der skal vælges 9 medlemmer + suppleanter til det kommende Ældreråd, der træder i funktion den 1. januar 2022. Ældrerådets medlemmer vælges for 4 år.

  Om ældrerådet
  Ældrerådet medvirker til at sikre borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om emner, som har betydning for de ældre i kommunen.

  Ældrerådet behandler ikke personspørgsmål, men kan behandle spørgsmål, der kan løftes til en generel drøftelse.

  Ældrerådet skal varetage alle ældres interesser.

  Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om forslag, der vedrører kommunens ældre.

  Yderligere information
  Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte nedenstående: