Gå til hovedindhold

Stor interesse blandt internationale borgere i MidtVest for kurser om dansk kultur

I Midt- og Vestjylland er kommunerne gået sammen i en fælles indsats for at hjælpe internationale tilflyttere med af falde godt til i området. Det har i første omgang resulteret i en række webinarer om dansk kultur og samfund. Første webinar var godt besøgt, og der er mindst ligeså stor interesse for de næste i rækken.

 • Læs op

Indhold

  Et nyt initiativ har bragt bosætningsguiderne i de fleste midt- og vestjyske kommuner sammen på tværs af kommunegrænser i en fælles indsats særligt rettet mod områdets internationale tilflyttere. Initiativet skal hjælpe de internationale borgere med at falde godt til i deres nye lokalsamfund.

  Samarbejdet har nu resulteret i en række af tre webinarer, der omhandler emner såsom danske værdier, det danske arbejdsmarked og det politiske system. Oplægsholder på webinarerne er lektor fra VIA University College, Anatolie Cantir, der selv er international tilflytter, og som gennem sine 16 år i Midtjylland har afholdt adskillige oplæg under overskriften ’Danish culture is an extreme’ – ofte krydret med anekdoter om danskernes finurlige særkender set gennem en tilflytters briller.

  Første webinar om danske værdier, vaner og traditioner blev afholdt i slutningen af januar og havde 50 deltagere. Næste webinar afholdes den 25. februar under overskriften ”The Danish Political System & the Welfare Principles”, og her er interessen ligeledes stor med 126 tilmeldte.

  Shailesh Patil, der er fra Indien og bosat i Ikast-Brande siger:

  'The webinar about Danish Culture and Society was very interesting and a real eye opener. We moved to Denmark from India 10 months back, and we never had a session like this before. We look forward to the next webinar and to know more about Denmark’.

  Samarbejdet på tværs af kommunerne foregår i regi af HEADSTART projektet, der har til formål at tiltrække og fastholde internationale specialister til området. Business Region MidtVest er partner i projektet og tovholder på den fælles indsats, som bosætningsguiderne har lagt kræfter i. Der er i HEADSTART projektet fokus på at tiltrække den type af medarbejdere, som de lokale virksomheder typisk har svært ved at finde nok af inden for landets egne grænser, som f.eks. IT/Tech specialister, og derfor er blikket rettet mod udlandet.

  Lene Møller Fløe, bosætningsguide i Ikast-Brande kommune og en af arrangørerne bag webinarrækken, fortæller:

  Når vi bosætningsguider er gået med i HEADSTART projektet, er det fordi vi kan gøre en forskel for vores lokale virksomheder ved at hjælpe med at fastholde de kvalificerede medarbejdere, de tiltrækker. Og her kommer man med nogle initiativer bare meget længere ved at arbejde på tværs af kommunegrænser. Webinarerne er et godt eksempel herpå, og vi er meget glade for at se, at så mange internationale borgere viser interesse for at øge deres viden om dansk kultur og samfund.

  Internationale borgere kan stadig nå at tilmelde sig de kommende webinarer, der er tilgængelige via Business Region MidtVests eventside på brmidtvest.dk.

  Fakta om HEADSTART

  HEADSTART er en indsats, som arbejder på at tiltrække og fastholde velkvalificeret international ar-bejdskraft til kommunerne i Business Region MidtVest og Business Region Aarhus. Med støtte fra Er-hvervsministeriet er i alt 20 millioner kroner afsat over en treårig periode til at igangsætte indsatsen, der primært er finansieret af EU. Aktiviteterne koordineres og udføres af Business Region MidtVest i samar-bejde med Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity.