Gå til hovedindhold

Pressemeddelelse: Profugo - Ny indsats til at hjælpe hjemløse eller borgere, der er i fare for at blive det

Ikast-Brande kommune går nye veje for at nedbringe hjemløshed. På byrådsmødet den 20. december 2021 godkendte Byrådet et projekt, der skal afprøve nye metoder i indsatsen for at forebygge hjemløshed.

Indhold

  På linje med resten af landet, har kommunen igennem de seneste mange år oplevet en stigning i antallet af borgere i hjemløshed eller i overhængende fare for det, og det har store omkostninger, såvel menneskelige som økonomiske.

  Projektet hedder ”Profugo”, som betyder hjemløs på latin, og skal fra 2022-2024 hjælpe op til 20 borgere i målgruppen.

  Hele kernen i projektet er at lave hurtige, intensive og omfattende indsatser i et tæt samarbejde mellem alle de, der er i berøring med de pågældende borgere, og at indsatserne gøres efter metoder, der er internationalt velafprøvede med stor effekt. Borgerne har typisk rusmiddelproblematikker, psykiske udfordringer, et generelt dårligt fysisk helbred og et lille eller ikke eksisterende netværk. Ved at afprøve nye arbejdsgange og et tæt samarbejde på tværs af Socialpsykiatrien, Center For Rusmiddelbehandling, Ydelseskontor og andre relevante aktører som eksempelvis boligforeninger, m.m., forventes det, at borgerne kan modtage den hjælp, de har behov for, hurtigere og med en langt større virkning end hidtil.

  Det nye projekt er gjort muligt med en investering fra Den Sociale Investeringsfond (DSI) på i alt 3.627.300 mio. kroner i projektperioden. Det er første gang, Ikast-Brande Kommune samarbejder med fonden, og det udspringer af en generel ambition i Ikast-Brande Kommune om sociale investeringer. I korte vendinger investerer DSI i Ikast-Brande Kommunes projekt i form af et lån, så det bliver muligt at lave mere omfattende indsatser for de borgere, der er tale om. Hvis projektet har den forventede effekt, og kommunen dermed opnår besparelser, vil der ske en tilbagebetaling til fonden. Dette er en ny ramme om offentligt-privat samarbejde, hvor en myndighed, en velfærdsleverandør og en investor går sammen om at afprøve en ny form for hjælp, der både kan skabe sociale forandringer for den enkelte borger og på sigt kan skabe gevinster på et offentligt budget. Ikast-Brande Kommune har oplevet samarbejdet med DSI meget positivt, og ser også gode muligheder og potentiale i eventuelle fremtidige samarbejder med fonden. DSI har lignende projekter i andre kommuner, herunder i Aarhus Kommune. Fonden er etableret af Folketinget sammen med KL og Danske Regioner i 2018.

  Psykiatri- og Handicapchef Ulla Wernberg-Møller udtaler:

  • Vi har gennem mange år arbejdet for at nedbringe hjemløshed, men omfanget af hjemløshed stiger fortsat, som vi ser det i resten af Danmark. Derfor er vi nødt til at tage nye metoder i brug. Samarbejdet med Den Sociale Investeringsfond giver os en unik mulighed for at få et økonomisk frirum til at investere massivt i nogle meget intensive indsatser. Hvis vi får den forventede effekt, skal vi betale noget af gevinsten tilbage, og både DSI og Ikast-Brande Kommune har vundet ved investeringen. Hvis det ikke skulle have den forventede effekt, er der ingen risiko for os som kommune. Vi får med andre ord ekstern finansiering til at udvikle, afprøve og fastholde nye metoder til at afhjælpe en stigende udfordring.

  Ikast-Brande Kommune har et stort ønske om at udbrede brugen af sociale investeringer i kommunen. Derfor satser kommunen også på, at indgå i flere samarbejder om sociale investeringer, når mulighederne opstår. Derudover oprettede Byrådet i Ikast-Brande Kommune selv en pulje til sociale investeringer i 2020, som aktuelt støtter to projekter i kommunen. Tanken er løbende at udbygge viden om sociale investeringer i kommunen, og afprøve indsatser, som forventes at have særlig positive menneskelige og økonomiske afledte effekter.   

  Yderligere information kontakt:

  • Karen Heebøll, På tværs-direktør - tlf.: 99603101
  • Ulla Wernberg-Møller, Psykiatri- og Handicapchef - tlf.: 29131617
  • Mette Christensen, Centerleder af Center For Rusmiddelbehandling og Projektleder af Profugo - tlf.: 20905952