Gå til hovedindhold

Indvielse af to nye centre i Psykiatri- og Handicapafdelingen

Fredag den 1. september 2023 blev indvielsen af to nye centre i Psykiatri- og Handicapafdelingen i Ikast-Brande Kommune markeret. Det drejer sig om det nye ’Center for Job, Aktivitet og Uddannelse’ og ’Center for Psykiatri og Udvikling’. Der er tale om en sammenlægning af flere eksisterende tilbud, som nu bliver samlet organisatorisk i to større centre. Indvielsesreceptionerne foregik på henholdsvis Garland i Ikast og Ørbæklund i Brande.

07. sep. 2023
Indvielse af to nye centre i Psykiatri- og Handicapafdelingen
 • Læs op

Indhold

  Forventningen er, at man med de nye centre kan skabe en mere bæredygtig organisering af området og fastholde og udvikle den høje kvalitet i indsatserne, til gavn for både Ikast-Brande borgere og borgere fra andre kommuner. Selvom timingen for sammenlægningerne kommer i kølevandet på besparelser, er beslutningen primært taget som en del af Psykiatri- og Handicapafdelingens strategiske udviklingsplan, Struktur- og Udviklingsplanen, som sætter retningen for området de kommende år.

  Med etableringen af det nye Center for Job, Aktivitet og Uddannelse sker der en samling af kommunens faglighed for dags- og aktivitetstilbud for borgere indenfor det specialiserede socialområde. Målet er, at det nye center skal være et fagligt fyrtårn, hvor flere borgere kan få glæde af de forskellige kompetencer på tværs. Centret er en sammenlægning af de tidligere dagtilbud Regnbuen, Lundgården, Garland og STU. Planen er, at centret på længere sigt flytter sammen på færre matrikler.

  Etableringen af det nye Center for Psykiatri og Udvikling skal sikre større gennemskuelighed for borgere og samarbejdspartnere via én fælles indgang til socialpsykiatrien i hele Ikast-Brande Kommune. Desuden skal sammenlægningen understøtte synergier og sikre opretholdelse og videreudvikling af en stærk faglighed, blandt andet ved at specialviden, kompetencer og ressourcer bliver lettere tilgængelige på tværs af hele det nye tilbud. Det nye center består af de tidligere tilbud ’Socialpsykiatrisk Center Syd’, ’Socialpsykiatrisk Center Nord’ og ’Bostøtten for udviklingshæmning og senhjerneskade’.

  Formand for Arbejdsmarkeds- Psykiatri- og Handicapudvalget, Birthe Sørensen, udtaler: 
  Vi er i udvalget glade for, at der med sammenlægningen kommer én fælles indgang for borgerne i psykiatrien. Det vil alt andet lige føre med sig, at borgerne mødes med samme tilgang, uanset hvor man møder op i kommunens psykiatritilbud. 

  Indvielsesreceptionerne blev afholdt fredag d. 1. september på henholdsvis Garland i Ikast og Ørbæklund i Brande for tilbuddenes borgere, medarbejdere, politikere, pressen og tætte samarbejdspartnere. Til receptionerne var der forskellige indslag, musik og mad samt indvielsesceremonier, som markerede indvielsen af de nye centre.

  Praktiske detaljer om indvielsesreceptionerne d. 1. september:

  • Center for Job, Aktivitet og Uddannelse (tidspunkt: 10.00-11.30): 
   Garland, Vestergade 77, 7430 Ikast. 
   Taler fra borgmester Ib Boye Lauritsen; udvalgsformand Birthe Sørensen; Psykiatri- og Handicapchef Ulla Wernberg-Møller; samt teamleder Marianne Villumsen Larsen, Camilla Mette Vestergaard og Bente Larsen.
  • Center for Psykiatri og Udvikling (tidspunkt: 12.30-14.00): 
   Ørbæklund, Ørbæklund 1, 7330 Brande. 
   Taler fra udvalgsformand Birthe Sørensen; Psykiatri- og Handicapchef Ulla Wernberg-Møller; Centerleder Linda Engelbreth samt digtoplæsning af bruger af værestedet, Erling.

  For yderligere information kontakt: 
  •    Louise Berg, Direktør for Voksenområdet, louberg@ikast-brande.dk, 21 83 76 36
  •    Ulla Wernberg-Møller, Psykiatri- og Handicapchef, ullwern@ikast-brande.dk, 29 13 16 17