Gå til hovedindhold

Over 100 tilbud og aktiviteter er nu klar på Socialkompas i Ikast-Brande

Platformen ikast-brande.socialkompas.dk blev officielt indviet den 25. april 2023, og er nu for alvor klar til at blive taget i brug. De seneste måneder er der lagt et stort arbejde i at få oprettet mange gode tilbud og aktiviteter på portalen. Det har resulteret i, at siden nu rummer over 100 lokale tilbud, aktiviteter og fællesskaber i hele Ikast-Brande Kommune plus cirka 60 nationale online og telefoniske tilbud. Portalen opdateres løbende, og der oprettes hele tiden flere tilbud.

Socialkompas

Indhold

  Socialkompas er en digital portal, som rummer både tilbud og aktiviteter fra foreninger med frivilligt socialt sigte, kulturelle- og idrætstilbud samt uvisiterede kommunale tilbud. 

  I Ikast-Brande Kommune har vi mange fantastiske tilbud og et rigt foreningsliv. Men det har tidligere været svært at danne sig et overblik over, hvilke muligheder der findes. Nogle tilbud har man kunnet finde på kommunens eller frivilligcenteret hjemmesider, andre har man skulle finde i avisen eller på Facebook. Jeg håber, at Socialkompas kan medvirke til, at flere borgere får kendskab til de mange gode tilbud, så de får mulighed for at blive en del af meningsfulde aktiviteter og fællesskaber, siger formand for Arbejdsmarkeds- Psykiatri- og Handicapudvalget, Birthe Sørensen.

  Endnu flere borgere kan blive en del af meningsfulde fællesskaber
  Platformen henvender sig til flere forskellige målgrupper; herunder borgere, der søger tilbud og aktiviteter til sig selv eller én man kender, foreninger som ønsker at skabe synlighed omkring deres arbejde og desuden til kommunens ansatte og andre fagpersoner, som hurtigt og let kan få et samlet overblik over tilbud – og guide borgere hertil. Endelig kan portalen også bruges, hvis man søger samarbejdspartnere eller overvejer at starte et nyt tilbud eller en ny aktivitet. Her kan man se, hvilke tilbud og aktiviteter der findes i forvejen, eller om der er nogle, som mangler.

  Det er et vigtigt skridt, at Ikast-Brande Kommune, som en af de første kommuner i landet, kommer med på denne platform. Det er lige sådan et overbliks-værktøj, som i årevis er blevet efterspurgt af borgere, foreninger og kommunale medarbejdere. Derfor har det stor betydning, at Ikast-Brande Kommune i et tæt samarbejde med Frivilligcentret og et stærkt civilsamfund, nu har fået Socialkompas til Ikast-Brande, siger Psykiatri- og Handicapchef, Ulla Wernberg-Møller.

  Socialkompas har en nem og overskuelig søgefunktion, så alle hurtigt kan få et opdateret overblik og finde tilbud, aktiviteter og fællesskaber, uanset om det er en stor landsdækkende organisation eller en lille lokal gruppe, som står bag. Forhåbningen er, at portalen kan guide endnu flere borgere ind i meningsfulde aktiviteter og fællesskaber.

  Der er afsat finanslovsmidler til at udbrede den succesfulde digitale platform til 40 kommuner landet over. Byrådet i Ikast-Brande Kommune bakker op om platformen, og der er bred opbakning til platformen på tværs af kommunens afdelinger; Psykiatri og Handicap, Sundhed og Ældre, Arbejdsmarked, Børn og Familie, Kultur og Fritid, Skole- og Dagtilbud samt Erhverv og Fritid.

  Samarbejde mellem civilsamfund og kommune er afgørende for succes
  Portalen drives af Frivilligcenter Ikast-Brande i et tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommune. Netop det tætte samarbejde på tværs af civilsamfund og kommune er afgørende for portalens succes.

  Vi er rigtig glade for det tætte samarbejde omkring portalen. Frivilligcentret står for at administrere portalen og er bindeleddet til alle de frivillige aktører med socialt sigte. Begge parter har en vigtig rolle i forhold til udvikling og udbredelse af portalen, og kommunen skal være med til at sikre, at alle kommunale medarbejdere har kendskab til portalen og tænker den ind som et værktøj i deres daglige arbejde, siger leder af Frivilligcenter Ikast-Brande, Vibeke Grønskov Jensen.

  Frivilligcenter Ikast-Brande står altid klar med personlig vejledning, og det er muligt at booke en personlig samtale, hvis man ønsker hjælp til at søge på portalen og finde det rette tilbud.

  Link til Socialkompas i Ikast-Brande: https://ikast-brande.socialkompas.dk/ 

  Yderligere information kontakt: 
  •    Louise Berg, Direktør for Voksenområdet, louberg@ikast-brande.dk  21 83 76 36
  •    Psykiatri og Handicapchef, Ulla Wernberg-Møller, ullwern@ikast-brande.dk, 29 13 16 17
  •    Udviklingskonsulent, Sara Valdemar Markvorsen, sarmark@ikast-brande.dk, 24 76 71 79
  •    Projektleder, Kristina Overgaard, kontakt@frivilligcenterikast-brande.dk, 21 32 94 08