Gå til hovedindhold

Ikast-Brande kickstarter ny kurs for folkeskolen

Folketinget har gennem initiativet ”Sammen om skolen” givet de danske folkeskoler en enestående chance for at ændre og kvalitetsudvikle undervisning og arbejdsmetoder. Hver af de 98 danske kommuner skal selv skræddersy de løsninger, der virker bedst lokalt.

10. mar. 2023
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommune har nu taget de første skridt i den nye retning ved at samle alle relevante parter til et fælles inspirationsmøde. Formand for Danmarks Lærerforening (DLF), Gordon Ørskov Madsen, samt formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, deltog på mødet og forklarede først om baggrunden for det nationale projekt, som de begge var med til at forhandle på plads sammen med blandt andre undervisningsministeren.

  - Det er historisk og en markering af, at skoleudvikling skal foregå på en anderledes og bedre måde. Det hele har været kørt op i en ufrugtbar konflikt efter lærerlockouten i 2013. Folkeskolen har brug for, at vi alle rykker tættere sammen og finder løsninger i fællesskab i stedet for at spilde tiden på ævl og kævl, sagde Gordon Ørskov Madsen.

  Claus Hjortdal forklarede, at coronatiden gav luft og tid i politik til at tale om konsekvenserne af reformen, og om hvordan alle parter kommer ind i en mere konstruktiv fase - sammen.

  - Det bliver en ny måde at arbejde på, hvor løsningerne ikke dikteres ovenfra, men skal skabes ude i de enkelte kommuner og endda tilpasses de enkelte skolers lokale behov og muligheder. Vi har fået lavet en åbning i loven, så der er plads til decentrale løsninger. Det er derfor, I skal finde jeres egne løsninger, sagde Claus Hjortdal.

  Med i salen sad også vicekommunaldirektøren, skolelederne, medarbejdere fra kommunens skoleafdeling, den politiske ledelse og konsulenter fra Herningegnens Lærerforening, politikere fra Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget, tillidsrepræsentanterne fra skolerne, repræsentanter for pædagogernes fagforening BUPL, formænd for skolebestyrelserne og unge fra fælleselevrådet i kommunen.

  - Vi har politisk et rigtig godt samarbejde med vores skoler her i Ikast-Brande, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan gøre det endnu bedre. Det er derfor, vi sidder sammen her i dag, sagde udvalgsformand Annette Mosegaard.

  En af de primære opgaver ved det tre timer lange møde var at få de forskellige grupper til at kigge på deres egen rolle i det fremtidige arbejde med at skabe fælles ejerskab og fælles ansvar for skolen.

  - Vi skal have en åben og ærlig dialog med hinanden og i respekt for vores forskellige kasketter. Vi repræsenterer mange forskellige ønsker og holdninger. Men jeg tror på, at vi kan mere sammen end hver for sig, sagde skolechef Thomas Garsdal.

  Fra et af bordene med tillidsmænd, arbejdsmiljørepræsentanter, DLF og BUPL lød nogle af hovedkonklusionerne: ”Vi skal lære at få en stemme igen efter en tid med central styring”, og ”Vi skal lære at være tolke for vores medlemmer. Hvor der nu er skyttegrave, skal der fremover sælges budskaber og bygges broer”.

  Blandt de cirka 65 voksne var også tre unge fra kommunens fælleselevråd, der er med i Sammen for skolen for at sikre, at elevernes stemme står meget stærkt i det fremtidige arbejde. De unge gik fra kickoff-mødet med en følelse af at blive lyttet til, fortalte 14-årige Laura Kristine Mølholm Andersen, der er elevrådsformand på Østre Skole og sekretær i fælleselevrådet:

  - Selvfølgelig er der steder, hvor det ikke giver mening, at vi sidder med i en arbejdsgruppe. Men de steder, hvor det giver mening, at vi deltager, kan vi være med til at gøre en forskel i elevernes hverdag.

   

  For yderligere kontakt:

   

  Faktaboks:

  Sammen om skolen blev lanceret 28. maj 2022 af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor hun inviterede Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen til at mødes med forligskredsens uddannelsesordførere for at løse nogle af skolens store udfordringer.

  Partnerskabet Sammen om skolen er et markant brud med den politik, der blev ført i 2013, hvor lærerne blev lockoutet og derefter skulle implementere en folkeskolereform, hvis indhold de ikke havde haft indflydelse på.