Gå til hovedindhold

Rekordstor andel af de unge søger erhvervsuddannelserne

De unge i Ikast-Brande Kommune, som i 2023 afslutter 9. eller 10. klasse, har 13. marts søgt om optagelse på ungdomsuddannelserne. Søgetallene følges med interesse hvert år, af både politikere og den kommunale administration, med særligt fokus på, at flest mulig unge påbegynder uddannelse. De seneste år har der være ekstra opmærksomhed omkring søgning til erhvervsuddannelserne, idet de lokale og nationale måltal for søgning til erhvervsuddannelserne ikke har været opnået. Derudover er der fokus på, at kunne imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på faglært arbejdskraft.

11. maj 2023
cottonbro studio
 • Læs op

Indhold

  Andelen af de unge, som efter 9. og 10 klasse i Ikast-brande kommune der søger en erhvervsuddannelse er 32,9 %, hvilket er den næststørste andel blandt landets kommuner. Det er en fremgang på 2,5 procentpoint ift. 2022, og overstiger den nationale målsætning for EUD-søgningen på 30 % i 2025, samt målsætningen fastsat af Byrådet.

  Den positive udvikling i søgningen til EUD sker efter år præget af Covid19. I efteråret 2021 blev det atter muligt at afvikle brobygning og praktikker. Ungdomsuddannelsesinstitutionerne samt Ikast-Brande Kommunes skoleafdeling og uddannelsesvejledning ved UUIB kom med en stærk opfordring til alle elever i 9. klasse, om at tilvælge brobygningen. Rigtig mange valgte brobygningen til, hvilket har ført til mere bevidste uddannelsesvalg. Netop den årgang forlader i år 10. kl.

  Politisk er man i Ikast-Brande kommune glade for, at mange unge har valgt at søge ind på en Erhvervsuddannelse, men er samtidig meget bevidste om, at det har den konsekvens, at der er lavere søgetal til eks. gymnasiet, FGU med flere. Dette har betydning for økonomi og tilbudsvifte på de uddannelsestilbud, der får lavere søgning.

  Afviklingen af Unge og Uddannelses årlige uddannelsesmesse i november 2022 havde deltagelse af et rekordstort antal virksomheder, som præsenterede jobmuligheder i mange afskygninger. At de unge her har mulighed for at opleve de faglige uddannelser på tæt hold pirrer deres nysgerrighed.
  - For at sikre den faglærte arbejdskraft i kommunen har det afgørende betydning at virksomhederne viser sig frem for de unge, som vi ser det på uddannelsesmessen, udtaler udvalgsformand Birthe Sørensen.

  Såvel skoler som uddannelsesinstitutioner har haft fokus på at, det ikke er alle unge, der formår at deltage i de store ”Åbent Hus” arrangementer og har åbnet muligheden for, at specialklasser og enkeltelever med særlige behov kan få særligt tilrettelagte besøg og brobygningsforløb.
  - Netop med den differentierede vejledningsindsats skabes en vej for alle, og vi har brug for at få alle unge i Ikast-Brande Kommune med, siger udvalgsformand Anette Mosegaard.

  Brobygningen giver ikke kun lejlighed til at se klasselokalerne, værksteder og de andre elever. Det væsentligste er, at de unge i brobygningen får lejlighed til at mærke efter om den faglige identitet, der ligger i fx at være murer er attraktiv i deres optik. Og det kan man ikke tænke sig til hjemme i sofaen. Det skal man selv ud og mærke.

   

  Yderligere oplysninger kontakt:

  • Formand for Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget Annette Mosegaard, 2810 0812
  • Formand for Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget Birthe Sørensen, tlf. 2066 8077