Gå til hovedindhold

Borgere mærker de positive effekter af markant lavere sygefravær i Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommune har på kort tid formået at nedbringe sygefraværet betragteligt. Det gælder særligt blandt plejepersonale, som på landsplan er et af de arbejdsområder med højest sygefravær.

08. maj 2024
 • Læs op

Indhold

  Sammenligner man sygefraværet i Ikast-Brande i de tre første måneder af 2024 med de første tre måneder af 2023, er sygefraværet på området faldet med 17 procent. Ser man på perioden fra 2022 til 2024, er der et fald på hele 26 procent.

  Det store fald mærkes tydeligt i hverdagen for både personale og borgere, fortæller Sundheds- og Ældrechef Kirsten Løgsted:

   - Et lavt sygefravær betyder øget kvalitet, da det i højere grad er muligt, at det samme personale besøger den enkelte borger. Det har stor betydning for den ældre. Det er vigtigt, at hver borger følger sig tryg i sin hverdag, uanset om det er på et plejecenter eller i eget hjem. Og så betyder det også noget for f.eks. sygdomsopsporing og forebyggelse, at dem der kommer i hjemmet kender borgeren i stedet for, at det er en vikar, som ikke kender borgeren.

  Baggrunden for det kraftige fald i sygefraværet skyldes blandt andet, at der fra politisk side er afsat flere midler til at ansætte flere ledere.

  Tidligere havde flere ledere op mod 63 medarbejdere direkte under sig, hvilket gjorde det svært at udøve nærværende ledelse og have tilstrækkeligt fokus på sygefravær. Byrådet handlede på det og afsatte i 2022 midler til at ansætte flere ledere i Sundheds- og Ældreafdelingen.

  - For byrådet er det glædeligt, at et styrket fokus på dette område har givet så markante resultater. Når ledelse og medarbejdere i et tæt samarbejde kan finde veje til at reducere fraværet, så kommer det først og fremmest borgerne til gode, men i høj grad er det også en fordel for de nærmeste kolleger i det daglige arbejde, udtaler formand for Sundheds- og Ældreudvalget Henrik Engedahl.

  En anden vigtig faktor i at nedbringe sygefraværet kommer fra kommunens eget rejsehold, som består af en konsulent fra Løn- og Personaleafdelingen og en konsulent fra Arbejdsmarkedsafdelingen. Sammen besøger de alle kommunens institutioner med fokus på at fastholde det gode arbejde med at forebygge sygefravær. Arbejdet tager i høj grad udgangspunkt i grundige analyser af indsamlet data.

   

  For yderligere information, kontakt: