Gå til hovedindhold

Børne- og Ungetandplejen

Her kan du læse om tandpleje og tandregulering til børn og unge. Tandpleje er gratis for børn og unge, indtil de fylder 18 år.

 • Læs op

Indhold

  I Ikast-Brande Kommune har vi to behandlingsklinikker i henholdsvis Ikast og Brande samt to undersøgelses- og forebyggelsesklinikker i Bording og Engesvang. Desuden har vi samarbejde med privat tandlæge i Nørre Snede. Klinikkerne er fordelt over hele kommunen, så du er sikret let adgang til tandpleje.

  Du kan selv vælge, hvor dit barn skal gå til tandlæge. Foretager du ikke et valg, bliver du indkaldt til den nærmeste klinik. Al behandling er gratis.

  I enkelte tilfælde vil det være muligt at vælge at blive behandlet i en anden kommune, hvis du har særlige behov.

  Hvis du ønsker at skifte dit barns behandlingssted, skal tandbehandlinger, som er i gang, først gøres færdige. Dette gælder også for tandregulering. Hvis du fortryder et skift og vil skifte tilbage, skal du kontakte Tandplejens kontor. Normalt kan der kun skiftes en gang om året.

  Børn og unge under 16 år, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, Ikast-Brande Kommune gratis stiller til rådighed, kan vælge bruge en privat tandlægepraksis efter eget valg. Det kaldes fritvalgsordningen. Ikast-Brande Kommune yder tilskud på 65 % af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje efter taksterne i BUT-overenskomsten.

  Tilskuddet på 65 % er betinget af, at du som forælder har meddelt os om valget, før ydelserne modtages hos praktiserende tandlæge. I Ikast-Brande Kommune er det kun muligt at skifte behandler hver 12 måned.

  Ved valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inkl. tandregulering. Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først sættes i gang, når vi har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. Du har som forælder har mulighed for at vælge en dyrere behandling end den, der kan godkendes af kommunen. Du vil så få refunderet et beløb svarende til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling.

  Alle unge på 16-17 år kan frit vælge, om de vil gå til tandlæge i en privat praksis eller fortsat komme på den kommunale tandklinik. Begge dele er gratis.

  Hvis du vælger privat tandlæge, skal du give besked til os.

  Det er vigtigt, at dit barn får børstet tænder fra første tand bryder frem. Der går nemlig ikke hul på en ren tand. Hos os kan du altid få hjælp og vejledning til tandbørstningen.

  Det første besøg

  Du vil automatisk få en indkaldelse til det første besøg, hvor vi får mulighed for at hilse på hinanden, se dit barn i munden og tale lidt om, hvordan du som forælder passer bedst på dit barns tænder.

  Ved det første barn vil første indkaldelse ske omkring 1 års alderen. Ved efterfølgende børn, hvor forældre er trygge ved at passe deres børns tænder vil indkald ske omkring 3 års alderen.

  Der kan være forskel på, hvor ofte børn har behov for besøg på tandklinikken. Ved hver undersøgelse laves en individuel tilpasset plan. Nogle børn vil derfor blive indkaldt oftere end andre.

  Hvis du mener, at dit barn har behov for et ekstra besøg, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Effektiv tandbørstning er en forudsætning for at undgå huller i tænderne. Derfor tilbyder vi individuel tandbørstetræning, fluorpensling og lakering af dybe furer i tænderne.

  Hvis er der hul …

  Mindre huller kan bremses med grundig tandbørstning, fluortandpasta og ekstra fluorpensling. Hvis hullet skal behandles tilbyder vi lattergas og bedøvelse. Det er vigtigt, at behandlingen er smertefri.

  Nogle børn har behov for tandregulering, hvis tænder og kæber vokser skævt. Der tilbydes ikke tandregulering af kosmetiske årsager.

  Hver gang barnet er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. Er der behov for at blive set af specialtandlægen, gives der tid til det.

  For at tilgodese de unge, der er gået ud af skolen, har vi udvidet åbningstider på enkelte dage, så det er muligt at komme til undersøgelse eller behandling efter arbejde, uddannelse eller lign.

  Som et led i de almindelige undersøgelser taler vi bl.a. om spise- og drikkevaner, visdomstænder og overgang til privat tandlæge.

  Vi sørger for at sende din journal samt røntgenbilleder til din nye tandlæge, hvis du giver tilladelse.

  Hvis specialtandlægen vurderer, at tandregulering kan tilbydes, bliver både du og dit barn indbudt til en samtale, hvor behandlingsmulighederne gennemgås.

  Husk – det er dig og dit barn, der selv bestemmer, om I vil sige ja til behandling.

  Før I vælger tandregulering

  Før I vælger tandregulering, kræver det grundige overvejelser, idet barnet/den unge skal indgå i et tæt samarbejde med tandklinikken i en periode, der ofte strækker sig over flere år.

  Det er helt afgørende, at tandbøjlen anvendes som aftalt med klinikken, hvis man vil opnå et godt behandlingsresultat.

  Derfor er det vigtigt, at hjemmet støtter op om behandlingen og kontakter klinikken, hvis det ikke går, som det skal i det daglige.

  Der er altid en risiko ved at få tandretning:

  • Hvis man ikke er meget omhyggelig med tandbørstningen mens man har bøjle på, vil man lettere end ellers få misfarvninger, huller i tænderne og tandkødsbetændelse.
  • Tændernes rodspidser kan afkortes ved behandlingen. Det gælder især tænder, som har været slået.
  • I sjældne tilfælde kan tandnerven dø. Tanden skal i så fald rodbehandles.

  Hvis et barn får tilbud om en tandreguleringsbehandling, vil barnet og forældrene blive indkøbt til en samtale, inden behandlingen påbegyndes. Det er nødvendigt, at både barnet og forældrene kender til fordele og ulemper ved en reguleringsbehandling, og at de er indstillet på behandlingen.

  Tandreguleringsbehandlingen deles op i til perioder. I den første periode føres tænderne aktivt på plads med faste eller aftagelige bøjler. I denne periode skal bøjlen tilses på specialklinikken hver 6.-8. uge. Det tager typisk 1½-2 år ved flytte tænderne på plads.

  Den anden periode er en "holdefase", hvor tændernes nye position fastholdes, indtil de står stabilt. Denne periode varer mindst 2 år og undertiden meget længere. I denne periode skal bøjlen tilses på specialklinikken ca. hver 6. måned.

  Der er nogle ting, som man skal være klar over, hvis man får bøjle på:

  • Man skal børste sine tænder og bøjlen meget omhyggeligt, og det er meget tidskrævende.
  • Må man ikke spise hårde og seje ting, da det ødelægger bøjlen.
  • Hård frugt og grøntsager eks. gulerødder skal skæres i mindre stykker.
  • Må man regne med, at tænderne i perioder bliver ømme, samt at bøjlen kan genere læber, kinder og tandkød.
  • Det er vigtigt, at de aftalte mødetidspunkter overholdes. Er man forhindret sendes afbud i god tid, og der aftales et nyt mødetidspunkt.
  • Hvis renhold af tænder og brug af tandbøjle ikke er tilstrækkelig, kan det blive nødvendigt at afbryde behandlingen, inden den er færdiggjort.

  Hvis bøjlen går i stykker, skal klinikken kontaktes hurtigst mulig, og mulig løsdele fra bøjlen skal medbringes.

  Hvis bøjlen går i stykker i en weekend eller ferie

  Hvis der sker noget med din bøjle i løbet af en weekend eller en ferie, skal du først og fremmest prøve at løse problemet via nedenstående råd.

  Aftagelige bøjler

  Hvis metallet trykker på tandkødet, kan du forsigtigt prøve ved skubbe metallet udad med fingrene. 

  Hvis der knækker et stykke af bøjlen, kan den stadig godt bruges, medmindre det generer for meget.

  Hvis du mister din bøjle, må du kontakte os, så snart vi åbner igen.

   

  Faste bøjler

  Hvis buen stikker i kinden, må du prøve at bruge voks, som du har fået udleveret, eller du må få en af ​​dine forældre til at klippe end af. Det kan f.eks. gøres med en 3 i 1'er.

  Hvis buen hopper ud af den bagerste lås, kan den "puttes i" igen med en pincet.

  Hvis den bagerste lås tragt af, kan buen klippes, så den ikke stikker.

  Hvis en anden lås går løs, kan du bare lade den sidde, hvis den ikke generer dig. Ellers kan du prøve, om du kan få den af ​​buen ved at åbne den.

  I alle tilfælde gælder: Kontakt os, så snart vi åbner igen efter ferie / weekend, og medbring det, du evt. har taget af bøjlen.

   

  Holdebøjler

  Hvis din tråde går løs, og der er mere end en uge til, vi åbner, må du finde en tandlæge, der kan hjælpe dig med at sætte dem fast igen.

  Hvis du mister din holdebøjle, må du kontakte os, så snart vi åbner igen.

   

  Er der ingen af ​​ovenstående råd, der virker?

  Så anbefale vi, at du kontakter en privatpraktiserende specialtandlæge i ortodonti. En almen privat praktiserende tandlæge har sjældent mulighed for effektiv afhjælpning.

  Mulige privatpraktiserende specialtandlæger i ortodonti:

  Specialtandlæge Ane Juul
  Nørgaards Alle 11
  7400 Herning
  Telefon: 97 12 59 00

  Specialtandlæge Lisbeth Nielsen
  Sct. Ibs Gade 33
  8800 Viborg
  Telefon: 8662 7688

  Specialtandlægerne Grønhøj og Laursen
  Frederiks Allé 93, 2.
  8000 Århus C
  Telefon: 8612 1766