Voksentandplejen

Her kan du læse mere om omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje

To tandbørster i glas

Indhold

  Omsorgstandpleje

  Omsorgstandpleje er for voksne, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte den almindelige tandpleje.

  Hvem kan få omsorgstandpleje?

  Tilbuddet henvender sig typisk til ældre mennesker, der er i kontakt med hjemmeplejen, og som i forvejen har et stort behov for støtte til almindelige gøremål.

  Formålet med omsorgstandpleje er at lindre ubehag og smerter og på den måde sikre en god evne til at tygge maden. Det er ofte afgørende for den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

  Det er ikke økonomi eller aktuelle problemer med tænder eller tandproteser, der afgør, om man kan få tilbud om omsorgstandpleje.

  Det er visitator, der afgør, om man kan visiteres til omsorgstandplejen.

  Det er visitatorens vurdering af ansøgerens muligheder for at klare sig selv, der afgør, om man får tilbud om at deltage i omsorgstandplejen.

  Afgørelsen hænger ofte sammen med, om man allerede får hjælp til nogle af disse områder:

  • Personlig pleje
  • Spise og drikke
  • Mobilitet
  • Bevægelse
  • Hukommelse
  • Kommunikation
  • Kronisk sygdom/handicap
  Hvad omfatter omsorgstandpleje?

  Tibuddet omfatter:

  • Undersøgelser af mund, tænder, tandkød, proteser m.v.
  • Forebyggelse, vejledning om renhold og kost; fjernelse af tandsten m.v.
  • Behandling af smerter og ubehag og anden nødvendig tandbehandling; undertiden plomberinger og justeringer eller reparation af proteser - sjældent nye proteser.

  Tilbuddet omfatter ikke: 

  • Behandlinger med guld- og porcelænskroner, broer, implantater mv.
  • Transport
  Hvordan og hvor foregår omsorgstandpleje?

  Tilbuddet gives om muligt i borgerens hjem, medmindre særlige faglige grunde siger noget andet. Det kan f. eks være nødvendigt med besøg på klinik, hvis der er behov for røntgen eller ved større behandlinger. Behandlingen tilpasses altid den enkeltes situation.

  Tandklinikken på Sjællandsgade 4, Ikast har specielindrettet klinik til voksne og handicappede.

  Hvad koster omsorgstandpleje?

  Deltagelse i omsorgstandplejen koster 540 kr. om året (2020).

  Beløbet dækker al den omsorgstandpleje, der ydes, og dermed også de udgifter, der kan være f.eks. til proteseteknisk arbejde på et dentallaboratorium. Beløbet dækker ikke evt. transport til tandklinik.

  Det er den kommunale tandpleje, der yder omsorgstandpleje.

  Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

  Specialtandpleje

  Specialtandpleje er for borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga. betydelig og varig nedsat funktionsevne.  

  Hvem kan få specialtandpleje?

  Borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af:

  • psykisk udviklingshæmning
  • sindslidelse
  • andet (fx svære fysiske handicaps)
  Hvad omfatter specialtandpleje?

  Tilbuddet om specialtandpleje omfatter undersøgelse, forebyggelse og behandling. Vi lægger især vægt på at forebygge, så borgeren kan bevare sin tyggeevne og sine tænder så sunde som muligt.

  Hvordan og hvor foregår specialtandpleje?

  Personalet i specialtandplejen er særligt uddannet og har stor erfaring i at behandle personer med specielle behov. Vi anbefaler, at borgeren møder på klinikken sammen med en ledsager, som kender vedkommende godt.

  Klinikken er indrettet handicapvenligt, og der er afskærmet venteområde for voksne.

  Behandlingen foregår på:

  Tandklinikken
  Sjællandsgade 4
  7430 Ikast

  Evt. behandlinger i narkose foregår i Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg

  Hvad koster specialtandpleje?

  Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter hvert år egenbetalingen for deltagelse i Specialtandplejen.

  I 2020 er egenbetalingen på 2.010 kr. om året.

  Transport til og fra klinikken er for egen regning.

  Kvalitetsstandard specialtandpleje
  Henvisningsskema til specialtandpleje

  Socialtandpleje

  Borgere med særlige sociale problemer, i form af hjemløshed eller andet, kan vi tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje.

  Yderligere info følger.