Gå til hovedindhold

Åbningstider og sampasning

Her kan du se daginstitutionernes åbningstider

Hvidt ur med sorte tal
 • Læs op

Indhold

  Åbningstider og lukkedage

  Daginstitutioner i Ikast og Brande områderne

  Mandag til torsdag kl. 06.30-17.00, fredag kl. 06.30-15.30

  Daginstitutioner i Nørre Snede området

  Mandag til torsdag kl. 06.20-16.45, fredag kl. 06.20-15.40

  Åbningstid i dagplejen

  Der er en fast ugentlig på 48 timer indenfor tidsrummet kl. 06.15 - 17.00, fredag lukkes kl. 15.45. Dagplejerens arbejdstid er fastlagt af dagplejekontoret, og de enkelte børn skal passes indenfor denne åbningstid.
  Dette betyder i praksis, at I ved aflevering kan ankomme inden for dette tidsrum og ved afhentning skal have forladt dagplejehjemmet indenfor dette tidsrum. Ligeledes skal telefonisk kontakt med dagplejeren foregå i dagplejerens åbningstid.

  Lukkedage

  Alle dagtilbud har lukket:

  - Grundlovsdag den 5. juni
  - Juleaftensdag den 24. december

  Den 31. december lukker daginstitutionerne klokken 13.00.

  Det er desuden vedtaget, at distrikterne kan arrangere sampasning på dage med lavt fremmøde:

  - fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  - sommerferien (uge 28-29-30)
  - dagene mellem jul og nytår

  Retningslinjer for feriepasning

  Den enkelte institution undersøger i god tid før lukkedagen, hvor mange børn, der har behov for pasning. Undersøgelsen kan foregå enten digitalt, ved opslag i institutionen eller et brev til hver enkelt barns forældre. Hvis undersøgelsen viser et fremmøde/pasningsbehov på under 35 % af de indskrevne børn i institutionen, kan institutionen holde lukket. Det aftales mellem institutionerne indenfor distrikterne, hvem der holder åbent for børn med behov for pasning.

  Forældrene skal så tidligt som muligt ved opslag i institutionen orienteres om lukkedagen samt hvilken institution, der holder åbent for børn med behov for pasning. SFO er ikke omfattet af lovreglerne vedrørende kriterier for lavt fremmøde på løsrevne lukkedage, men af hensyn til blandt andet planlægning samt søskendeproblematikker er der hensigtsmæssigt, at dagtilbud og SFO har samme regelsæt.

  Aftalen gælder ikke Grundlovsdag (05-06) og Juleaftensdag (24-12), da disse dage ikke defineres som lukkedage, og derfor skal der ikke stilles et alternativt pasningstilbud til rådighed.