Gå til hovedindhold

Kombinationstilbud

Kombinationstilbud er et tilbud, hvor barnet har en deltidsplads samt en privat børnepasser ansat.

ejstrupholm
 • Læs op

Indhold

  Ikast-Brande Kommunes retningslinjer for kombinationstilbud

  1. Kombinationstilbud

  Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning.

  Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser, eller hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

  2. Alder og målgruppe

  Kombinationstilbuddet er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

  3. Dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov

  Med mindre man er enlig forsørger er det begge forældre, som skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

  Kommunen beder stikprøvevis om dokumentation for at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov, afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet, er korrekte.

  Du skal hver måned indsende dokumentation for din udgift til fleksibel pasning, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

  4. Kombinationstilbuddets timetal

  Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. Åbningstiden er 51 timer om ugen i daginstitution og 48 timer om ugen i dagpleje.

  Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og maksimum 41 timer om ugen i kombination med dagtilbud, og maksimum 38 timer om ugen i kombination med dagpleje.

  Timerne opgøres over en periode på 4 uger. Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om, at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer, end der er aftalt, opsiges kombinationstilbuddet. Dette betyder, at tilskuddet til fleksibel pasning ophører, og at der opkræves fuld forældrebetaling for pladsen i dagtilbuddet.

  5. Takster og tilskud

  Du kan se takster og tilskud for kombinationstilbuddet nedenfor.

  6. Den fleksible pasningsordning

  Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn, men der gives ikke tilskud til pasning af egne børn. Du kan også anvende tilskuddet til at købe dig ind i en allerede etableret fleksibel pasningsordning.

  Ordningen kan ikke benyttes til aflønning af au pair.

  Hvis din private passer bliver syg, skal du selv sørge for pasningen af dit barn.

  Ikast-Brande Kommune indhenter børneattest og offentlig straffeattest på den private passer.

  Der må udelukkende anvendes betegnelsen 'fleksibel pasningsordning' om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

  Procedurer og regler for privat pasning fremgår af Ikast-Brande Kommunes hjemmeside.

  7. Plads i dagtilbud

  Retningslinjer for ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendegaranti, udmeldelse mv. fremgår af Ikast-Brande Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og dagtilbud.

  8. Ansøgning

  Ansøgning om kombinationstilbud sker ved at udfylde formularen.(link)

  Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft med en måneds varsel til den 1. eller 16. i en måned. Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af Ikast-Brande Kommune for en aftale om et besøg. Du, dit barn og din private passer skal være til stede under besøget.

  9. Tilsyn

  Når den fleksible pasningsordning er godkendt, vil Ikast-Brande Kommune føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

  10. Ophør af kombinationspladser

  Når du ikke længere ønsker at benytte dig af tilskudsordningen, skal kommunen have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre.

  Afbrydes ordningen, er du garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud din barn er indskrevet i.

  Oversigt over taksterne

  Forældrebetalingen for vuggestuedelen af et kombinationstilbud er 86 kr. pr. time om ugen.

  Tilskuddet starter ved ti timer om ugen, hvor der er på 1.228 kr. Derefter øges det med 123 kr. for hver time udover de ti.

  Forældrebetalingen for dagplejedelen af et kombinationstilbud er 70 kr. pr. time om ugen.

  Tilskuddet starter ved ti timer om ugen, hvor der er på 1.228 kr. Derefter øges tilskuddet med 123 kr. for hver time udover de ti.

  Forældrebetalingen for børnehavedelen af et kombinationstilbud er 51 kr. pr. time om ugen.

  Tilskuddet starter ved ti timer om ugen, hvor der er på 819 kr. Derefter øges tilskuddet med 82 kr. for hver time udover de ti.