Kombinationstilbud

Kombinationstilbud er et tilbud, hvor barnet har en deltidsplads samt en privat børnepasser ansat.

ejstrupholm

Indhold

  Ikast-Brande Kommunes retningslinjer for kombinationstilbud

  1. Kombinationstilbud

  Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning.

  Fleksibel pasning er en ordning, hvor man som forældre selv ansætter en børnepasser, eller hvor man køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

  2. Alder og målgruppe

  Kombinationstilbuddet er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

  3. Dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov

  Med mindre man er enlig forsørger er det begge forældre, som skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

  Kommunen beder stikprøvevis om dokumentation for at oplysninger om arbejdstid og pasningsbehov, afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet, er korrekte.

  Du skal hver måned indsende dokumentation for din udgift til fleksibel pasning, hvorefter tilskuddet udbetales månedsvis bagud.

  4. Kombinationstilbuddets timetal

  Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes samlede åbningstid. Åbningstiden er 51 timer om ugen i daginstitution og 48 timer om ugen i dagpleje.

  Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på minimum 10 timer om ugen og maksimum 41 timer om ugen i kombination med dagtilbud, og maksimum 38 timer om ugen i kombination med dagpleje.

  Timerne opgøres over en periode på 4 uger. Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om, at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer, end der er aftalt, opsiges kombinationstilbuddet. Dette betyder, at tilskuddet til fleksibel pasning ophører, og at der opkræves fuld forældrebetaling for pladsen i dagtilbuddet.

  5. Takster og tilskud

  Du kan se takster og tilskud for kombinationstilbuddet her (link).

  6. Den fleksible pasningsordning

  Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn, men der gives ikke tilskud til pasning af egne børn. Du kan også anvende tilskuddet til at købe dig ind i en allerede etableret fleksibel pasningsordning.

  Ordningen kan ikke benyttes til aflønning af au pair.

  Hvis din private passer bliver syg, skal du selv sørge for pasningen af dit barn.

  Ikast-Brande Kommune indhenter børneattest og offentlig straffeattest på den private passer.

  Der må udelukkende anvendes betegnelsen 'fleksibel pasningsordning' om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

  Procedurer og regler for privat pasning fremgår af Ikast-Brande Kommunes hjemmeside.

  7. Plads i dagtilbud

  Retningslinjer for ansøgning om plads i dagtilbud, pasningsgaranti, søskendegaranti, udmeldelse mv. fremgår af Ikast-Brande Kommunes visitationsregler for plads i dagpleje og dagtilbud.

  8. Ansøgning

  Ansøgning om kombinationstilbud sker ved at udfylde formularen.

  Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft med en måneds varsel til den 1. eller 16. i en måned. Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af Ikast-Brande Kommune for en aftale om et besøg. Du, dit barn og din private passer skal være til stede under besøget.

  9. Tilsyn

  Når den fleksible pasningsordning er godkendt, vil Ikast-Brande Kommune føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

  10. Ophør af kombinationspladser

  Når du ikke længere ønsker at benytte dig af tilskudsordningen, skal kommunen have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre.

  Afbrydes ordningen, er du garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud din barn er indskrevet i.

  Oversigt over taksterne

  Vuggestue - takster og tilskud

  Timer om   ugenForældrebetaling
  pr. måned
  Tilskud til
  fleksibel pasning

  1
  770

  2
  1530

  3
  2300

  4
  3070

  5
  3840

  6
  4600

  7
  5370

  8
  6140

  9
  6910

  10
  7671.173

  11
  8441.290

  12
  9211.407

  13
  9981.524

  14
  1.0741.642

  15
  1.1511.759

  16
  1.2281.876

  17
  1.3051.993

  18
  1.3812.111

  19
  1.4582.228

  20
  1.5352.345

  21
  1.6122.462

  22
  1.6882.580

  23
  1.7652.697

  24
  1.8422.814

  25
  1.9182.931

  26
  1.9953.049

  27
  2.0723.166

  28
  2.1493.283

  29
  2.2253.400

  30
  2.302

  3.518

  Dagpleje - takster og tilskud
  Timer om  ugenForældrebetaling pr. månedTilskud til fleksibel pasning
  1660
  21330
  31990
  42660
  53320
  63990
  74650
  85320
  95980
  106651.173
  117311.290
  127981.407
  138641.524
  149301.642
  159971.759
  161.0631.876
  171.1301.993
  181.1962.111
  191.2632.228
  201.3292.345
  211.3962.462
  221.4622.580
  231.5292.697
  241.5952.814
  251.6622.931
  261.7283.049
  271.7943.166
  281.8613.283
  291.9273.400
  301.9943.518
  Børnehave - takster og tilskud
  Timer om  ugenForældrebetaling pr. månedTilskud til fleksibel pasning
  1470
  2930
  31400
  41870
  52330
  62800
  73260
  83730
  94200
  10466737
  11513811
  12560884
  13606958
  146531.032
  156991.105
  167461.179
  177931.253
  188391.326
  198861.400
  209331.474
  219791.547
  221.0261.621
  231.0731.695
  241.1191.769
  251.1661.842
  261.2121.916
  271.2591.990
  281.3062.063
  291.3522.137
  301.3992.211