Pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn

Kvinder giver barn en flyvetur op i luften

Indhold

  I Ikast-Brande Kommune kan du søge om tilskud til pasning af egne børn i eget hjem. Tilskuddet gives til børn indtil de er 2 år og 9 måneder.

  Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn i samme husstand og kun ét tilskud pr. barn. Tilskuddet er skattepligtigt, og i 2020 er tilskuddet på 1.972 kr. om måneden i 12 måneder.

  Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

  Du skal søge tilskuddet med mindst én måneds varsel til den 1. eller 16. i en måned.

  Den forælder der ansøger, skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber og kan ikke modtage tilskuddet samtidig med offentlig forsørgelsesindkomst (barselsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller have en arbejdsindtægt. Tilskuddet er således et alternativ til at stå til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Du kan få tilskud hvis:

  • Du har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år (det gælder dog ikke personer, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten)

  • Du ikke har anden indkomst


  Du kan søge om tilskud til pasning af egne børn i eget hjem her: online blanket