Gå til hovedindhold

Pasning af egne børn

Tilskud til pasning af egne børn

Kvinder giver barn en flyvetur op i luften
 • Læs op

Indhold

  I Ikast-Brande Kommune kan du søge om tilskud til pasning af egne børn i eget hjem. 

  Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn i samme husstand og kun ét tilskud pr. barn. Tilskuddet er skattepligtigt, og i 2024 er tilskuddet til 0-3 års børn 7.412 kr. om måneden, og for børn i børnehavealderen er tilskuddet 4.670 kr. om måneden.

  Tilskudsperiodens længde skal være minimum 2 måneder og maksimalt 1 år.

  Tilskuddet skal søges med mindst én måneds varsel til den 1. eller 16. i en måned. Det vil sige, at hvis du eksempelvis søger om tilskud til pasning af egne børn 1. april, så kan du tidligst modtage tilskuddet fra 16. maj.

  Vær opmærksom på, at for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales.

  Du kan forvente svar på din ansøgning, inden der er gået 4 uger.

  Den forælder der ansøger, skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber og kan ikke modtage tilskuddet samtidig med offentlig forsørgelsesindkomst (barselsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller have en arbejdsindtægt. Tilskuddet er således et alternativ til at stå til rådighed og have tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Du kan få tilskud hvis:

  • Du har opholdt dig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år (det gælder dog ikke personer, der er berettiget til ydelsen efter EU-retten)

  • Du ikke har anden indkomst. Udbetaling af tidligere optjente feriepenge tæller ikke som anden indkomst.


  Du kan søge om tilskud til pasning af egne børn i eget hjem her: online blanket