Gå til hovedindhold

Praktiske oplysninger

Forsikring, erstatningsansvar

Barn fylder sand i traktorvogn
 • Læs op

Indhold

  Du kan læse om vores håndtering af billeder og video på internettet og sociale medier her:

  Politik for offentliggørelse af billeder

  Du skal være opmærksom på, at Ikast-Brande Kommune ikke har tegnet en ulykkesforsikring for børn i dagpleje og institutioner, da det ikke er lovpligtigt. Du kan læse mere om forsikringsforholdene her:

  Forsikringsforhold (PDF)

  Her er en pjece fra Justitsministeriet om børns erstatningsansvar: "Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar" (PDF)

  Politianmeldelse af vold fra børn

  En stramning ved Erstatningsnævnet af 5. marts 2015 betyder, at vold fra børn mod pædagogisk personale i dagtilbud fremover skal politianmeldes inden 72 timer, hvis der skal rejses et krav om erstatning efter voldsofferloven. Manglende politianmeldelse inden 72 timer kan medføre, at der ikke er mulighed for at få erstatning.

  Grunden til, at det er nødvendigt at søge om erstatning hos Erstatningsnævnet er, at godtgørelse for svie, smerte, ødelagte ejendele og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke dækkes efter arbejdsskadelovgivningen. Erstatning hos Erstatningsnævnet er oftest eneste mulighed for at få erstatning, da barnets ansvarsforsikring normalt ikke dækker forsætlige voldshandlinger.

  Hvilke episoder skal anmeldes?

  Det er episoder, hvor der som følge af volden er sket en personskade, og der skal fra barnets side have været et fortsæt, altså skal barnet have villet skade den voksne.

  Hvem kan anmelde?

  Skadesramte selv, en kollega eller en leder kan anmelde volden til politiet.

  Hvordan skal anmeldelsen ske?

  Anmeldelsen kan ske både ved personligt fremmøde hos politiet, ved telefonisk henvendelse eller ved at sende en e-mail. Det er vigtigt at kunne dokumentere, at der er sket en anmeldelse. Anmelder den skadesramte ikke selv, er det stadig eget ansvar at sikre sig, at der er sket anmeldelse. Så få en kopi af anmeldelsen.

  Du kan læse Ikast-Brande Kommunes vejledning omkring smitsomme sygdomme og hygiejne i dagtilbud her.

  Samme sted kan du læse om medicingivning i dagtilbud.

  Den kommunale styrelsesvedtægt er rammen for forældrebestyrelserne, og er godkendt af byrådet.

  Du kan læse styrelsesvedtægten for dagplejen her (PDF)

  Her kan du læse styrelsesvedtægten for daginstitutionerne (PDF)

  De centrale bestemmelser om forældreindflydelse i dagtilbud er i dagtilbudlovens §§ 14,15 og 16.