Gå til hovedindhold

Om Familiepleje

Her kan du læse mere om, hvordan du bliver plejefamilie.

Mand og dreng krammer
 • Læs op

Indhold

  • Jeres familieliv er jeres primære redskab. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det, at være plejefamilie, påvirker hele familien også jeres egne børn. Derfor er det hele jeres familie, der bliver involveret i beslutningen og i den nye dagligdag. 
  • Det er altid usikkert hvor lang tid, I har et plejebarn boende. 
  • Jeres egne værdier og normer kan komme på prøve, da barnet kan komme fra et miljø med helt andre værdier og normer.
  • Barnets forældre er betydningsfulde for barnet, og I skal bidrage til at skabe et positivt samarbejde med dem.
  • I skal samarbejde med forvaltningen og andre professionelle og være parate til at modtage tilsyn, vejledning og uddannelse.

  For at blive godkendt som plejefamilie skal I igennem en godkendelsesproces ved Socialtilsyn Midt som vil hjælpe jer til at blive afklarede med spørgsmålene ovenfor. 

  Tilsynet med pleje- og aflastningsfamilier varetages også af Socialtilsyn Midt.

  Klik her for at læse mere godkendelse og tilsyn hos Socialtilsyn Midt.

  Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som plejefamilie, da de nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger meget af, hvilken situation barnet står i. Nogle børn har mest af alt brug for trygge og stabile rammer, mens andre har behov, der kræver, at I som plejefamilie har nogle særlige erfaringer eller kompetencer.

  Men generelt har Familieplejen i Ikast-Brande Kommune følgende forventninger til plejefamilier:

  1. I skal have plads, tid, overskud i jeres familie
  2. Egne børn skal være over tre år
  3. At begge plejeforældre kan etablere tilknytning til barnet baseret på nærvær, omsorg og kontinuitet
  4. Ved anbringelse af mindre børn vil der være en periode - som udgangspunkt på minimum tre måneder - hvor det kun er den primære plejeforælder, som varetager omsorg og kontakt med plejebarnet 
  5. Respektere barnets ret til medbestemmelse
  6. Respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie
  7. Kunne samarbejde med barnets forældre og netværk samt offentlige myndigheder
  8. I kan reflektere over egen praksis, med henblik at kunne ændre denne, så barnets trivsel sikres bedst muligt

  Plejefamilier som samarbejder med Ikast-Brande Kommune, ansættes på en kontrakt og aflønnes med vederlag.

  Vederlagsfastsættelsen afgøres af barnets belastningsindikatorer og af plejefamiliens samlede omfang af øvrigt arbejde (fuldtidsarbejde, arbejde uden for hjemmet). Vederlaget genvurderes, når barnet påbegynder pasning/skole og genvurderes først igen, når barnet fylder 18 år (dette kaldes Gennemsnitsmodellen). 

  I denne håndbog, kan I læse mere om at arbejde som plejefamilie for Ikast-Brande kommune:

  Håndbog for plejefamilier.

  To uddannelsesdage om året
  I har som plejefamilie med døgnopgaver, ret og pligt til at gennemføre to hele uddannelsesdage pr. år. Uddannelsesdagene tilrettelægges af Familieplejen. 

  Ønsker I uddannelse, som ikke er godkendt af Familieplejen/Familierådgivningen, betales uddannelsesdagene af jer selv.

  Supervision
  I har som plejefamilie med døgnopgaver, ret og pligt til at modtage supervision. I Ikast-Brande Kommune vil Familieplejen varetage supervisionen.

  Der vil være tale om kontinuerlig supervision, som rettes mod, at I som plejefamilie kvalificeres til at løse den konkrete opgave.

  Der findes forskellige typer af opgaver, når I tager et barn i pleje. Vi vil gerne hjælpe med at finde ud af, hvad der passer til jer. 

  Døgnplejefamilie
  Døgnplejefamilie er en foranstaltning, hvor et barn kan bo og modtage omsorg og støtte gennem en længere periode og nogle gange resten af barndommen.

  Barnet indgår som et ligeværdigt medlem af familien. Som plejefamilie skal I modtage og skabe nære relationer til et barn/børn, som har haft nogle svære livsbetingelser.

   

  Aflastningsfamilie
  Aflastningsfamilier er en foranstaltning til børn og unge, der har behov for støtte og omsorg som supplement til den hverdag de har. Barnet eller den unge bor hos aflastningsfamilien i weekender - eksempelvis hver 2. eller hver 3. weekend, og i nogle tilfælde også en hverdag i ugen og på kortere ferieophold. Barnet har folkeregisteradresse hos sine forældre.


  Netværksplejefamilie
  Netværksplejefamilie er en foranstaltning, hvor et barn anbringes hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk. Det er Familierådgivningen, som undersøger og godkender netværksplejefamilier. Netværksplejefamilier er ikke aflønnet, men får dækket udgifterne forbundet med at have barnet i pleje. 

   

  Privat Familiepleje (tidligere: Privat døgnpleje)
  Reglerne om privat familiepleje er beskrevet i Barnets Lov § 42. For at modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder, skal der være udstedt en plejetilladelse til privat familiepleje. Det er Familierådgivningen, der udsteder plejetilladelsen. Det er en privat aftale mellem dem, der har forældremyndigheden, og plejefamilien. Der er ingen aflønning eller dækning af udgifter fra det offentlige. 

  Familieplejekonsulent

  Ulla Jensen

  Telefon: 99604396/21329830

  Mail: uljen@ikast-brande.dk

   

  Familieplejekonsulent

  Heidi Verner Pedersen

  Telefon: 99605527/21329829

  Mail: heidped@ikast-brande.dk

   

  Familieplejekonsulent

  Christian Ingerslev Overvad

  Telefon: 99605542/20905982

  Mail: chrover@ikast-brande.dk

   

  Familieplejekonsulent

  Jette Pedersen

  Telefon: 99605519/20358136

  Mail: jetpede@ikast-brande.dk