Gå til hovedindhold

Praktiske oplysninger

Herunder kan du finde praktiske oplysninger.

Notesbog og briller

Indhold

  Skolernes feriekalender

  Ifølge gældende bekendtgørelse af lov om folkeskolens § 26 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller hjemmets nærhed, hvis

  • elever på 0. - 3. klassetrin har længere skolevej end 2 ½ km.
  • elever på 4. - 6. klassetrin har længere skolevej end 6 km.
  • elever på 7. - 9. klassetrin har længere skolevej end 7 km.
  • elever på 10. klassetrin har længere skolevej end 9 km.

  Elever der går på deres distriktsskole, er berettiget til gratis befordring efter ovenstående regler.

  Elever der ikke går på distriktsskolen, er ikke berettiget til gratis befordring. Dog kan eleverne benytte sig af kommunens lokale gratisbusser, hvis disse ruter passer.

  Oplever du driftsforstyrrelser eller lignende med dit barns befordring, beder vi dig henvende dig direkte til barnets skole.

  I flg.§ 33 stk. 2 i folkeskoleloven kan du som forælder selv sørge for undervisning af dit barn.
  Hvis dit barn ikke går i folkeskolen, skal hjemmeundervisningen foregå efter lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, kapitel 8 i lov om friskoler og private grundskoler.

  Hvis du, som forælder, selv vil sørge for undervisning af dit barn, skal du i følge loven meddele det skriftligt ved at sende en e-mail til Skoleafdelingen i Ikast-Brande Kommune inden hjemmeundervisningen starter.

  E-mailen skal indeholde oplysninger om

  • Hvilket barn/børn, der skal deltage i undervisningen
  • Hvor undervisningen skal foregå
  • Hvem der skal undervise barnet/børnene

  E-mailen skal sendes til:

  Skolechef Thomas Garsdal, thgar@ikast-brande.dk

  Skoleafdelingen i Ikast-Brande Kommune har ifølge § 35 pligt til at føre tilsyn med den undervisning, som barnet får i hjemmet. Ved tilsynet vurderes barnets udbytte af undervisningen. En gang om året kan tilsynet afholde prøver i dansk, matematik, engelsk og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist barnet, leder prøverne.

  Skolernes feriekalender 2022-23

  Skolernes feriekalender 2023-24

  Vær opmærksom på at nogle skoler kan have lokale ændringer i ferieplanen som følge af omlægning af skoledage. Tjek skolernes lokale hjemmesider, hvis du vil vide mere.