Gå til hovedindhold

Skolestart

Sådan skriver du dit barn op til skole i forbindelse med skolestart eller flytning.

Person peger på en computerskærm

Indhold

  Skal dit barn begynde i skole? Læs her om indskrivning, frit skolevalg og andre praktiske oplysninger.

  Du har mulighed for at besøge en eller flere skoler og høre om deres tilbud. Oversigt over hvilke dage, der er orienteringsmøder på de enkelte skoler, finder du på den pågældende skoles hjemmeside.

  Der er åben for indskrivningen til 0. klasser til det kommende skoleår.

  Du skal være opmærksom på følgende ved den digitale skoleindskrivning:

  • Kun forældre med forældremyndighed kan indskrive med den digitale indskrivning.
  • Indskrivningen kan ændres i indskrivningsperioden. Det er altid den sidste indtastning, der gemmes i systemet.

  Du skal melde dit barn ind via dette link: https://tea-f.tabulex.net/Webindskrivning.

  Linket er aktivt fra uge 50 til og med uge 3.

  Ved start i 0. klasse

  Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på. Vil du gerne have dit barn på en anden skole, kan du søge om det ved indskrivningen.

  Ledige pladser fordeles efter disse prioriterede retningslinjer, som er besluttet af Byrådet.

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  3. Elever med bopæl nærmere skolen går forud for elever, der bor længere fra skolen

  Der bliver som udgangspunkt optaget 24 elever i hver klasse. Endeligt svar bliver sendt til jer først i marts måned.

  Ved senere skoleskifte

  Hvis I som forældre ønsker en anden skole end distriktsskolen, kan I søge om dette ved henvendelse til den nye skole. Et skoleskifte til en anden skole end distriktsskolen forudsætter, at der er plads på den pågældende skole og at undervisningstilbuddet er relevant til jeres barn.

  Udsættelse af skolestart i Ikast-Brande Kommune sker på baggrund af en individuel vurdering af barnet og vil oftest være begrundet i barnets udvikling og forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegangen på lige fod med de øvrige børn. Beslutningen om skoleudsættelse træffes af lederen på distriktsskolen efter samråd med forældre, børnehave og PPR.

  Er du i tvivl om dit barn er parat til at komme i skole eller om skolen kan lave et tilbud, skal du henvende dig til distriktsskolen.

  Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på. Se hvilken skole dit barn hører til på siden med kort over skolerne i Ikast-Brande Kommune.

  Hvis I som forældre ønsker en anden skole end distriktsskolen, kan I søge om dette ved henvendelse til den nye skole. Et skoleskifte til en anden skole end distriktsskolen forudsætter, at der er plads på den pågældende skole og at undervisningstilbuddet er relevant til jeres barn.