Kørsel til læge og speciallæge

Her kan du læse om muligheden for at få bevilget kørsel til læge og speciallæge.

Læge med stetoskop

Indhold

    For at undgå, at have mange mennesker samlet samme sted, skal du bestille tid, inden du møder op i Borgerservice.

    Kørsel til læge og speciallæge

    Hvis du er pensionist og du af helbredsmæssige årsager, er ude af stand til at benytte offentlig transport, kan du søge om fribefordring til læge og til nærmeste øjenlæge, hudlæge samt øre-, næse-, halslæge.

    Har du en bevilling på kørsel, kan du bestille kørsel på tlf. nr. 99 60 40 00 i kommunens åbningstid.

    Ansøgningsskema findes her