Grundlovs-ceremoni

Tildelingen af dansk statsborgerskab betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal udveksle håndtryk med en repræsentant for byrådet.

Dansk flag

Indhold

  To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab og er omfattet af § 3 i det fremsatte lovforslag, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Se den aktuelle lov her.

  Pr 1. januar 2020 afholdes der 2 gange årligt grundlovsceremoni i kommunerne. I Ikast-Brande Kommune er der afholdt grundlovsceremoni den 24. februar 2020.

  Næste gang der holdes grundlovsceremoni er onsdag den 30. september 2020 mellem kl. 10.30 - 12.30.

  Ceremonien foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Ikast.

  Corona: Der er krav om, at man benytter håndsprit før og efter håndtrykket, så det er sikkert at gennemføre ceremonien i forhold til corona-virus.

  Deltagelse i en grundlovscermoni kræver, at:
  • Du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni.
  • Du er bosat i Ikast-Brande Kommune.
  For at deltage skal du:
  • Medbringe gyldig legitimation
   Ansøgere skal medbringe gyldig legitimation med foto, samt ikke-udfyldt "Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark", som er tilsendt i e-boks fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, til alle gyldige ansøgere.

   Fotolegitimation skal være en af følgende:
   • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  • Tilmelde dig
   Hvis du ønsker at deltage i grundlovsceremonien skal du tilmelde dig pr. mail til:
   evbur@ikast-brande.dk - senest den 10. september 2020.
   Tilmeldingsfristen kan ikke fraviges. Det er tilladt at medbringe 1 gæst. Angiv venligst dit fulde navn samt om du medbringer en gæst, i din tilmelding. (vær opmærksom på IKKE at skrive dit cpr nummer i mailen, da det ikke er en sikker mail).
   • NB: Alle godkendte ansøgere modtager et personligt brev i e-boks med en invitation og fremmødetidspunkt.
  Ceremonien

  Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Som del af ceremonien, skal du også give hånd til borgmesteren.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside: Uim.dk