Gå til hovedindhold

Grundlovs-ceremoni

Tildelingen af dansk statsborgerskab er betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni.

 • Læs op

Indhold

  To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab og er omfattet af § 3 i det fremsatte lovforslag, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Se den aktuelle lov her.

  Pr 1. januar 2020 afholdes der 2 gange årligt grundlovsceremoni i kommunerne.

  Næste Grundlovsceremoni afholdes onsdag den 28. april 2021 mellem kl. 9.00-12.00.

  Bemærk:
  Selve ceremonien inklusive kontrol af papirer varer max 30 minutter.

  • Alle godkendte ansøgere modtager et personligt brev i e-boks med en invitation og fremmødetidspunkt.

  Ceremonien foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Ikast og afholdes i flere hold, af hensyn til corona-restriktioner.

  Intet håndtryk:
  Reglen om, at kommende statsborgere skal give hånd i forbindelse med at de bliver danske statsborgere, gælder ikke. På baggrund af anbefalinger den 6. marts 2020 fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af coronasmitte, anbefaler Udlændinge- og Integrationsministeriet, at kommunalbestyrelserne ikke afholder grundlovsceremonier med håndtryk, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

  Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her. 

  Deltagelse i en grundlovsceremoni kræver, at:

  • Du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni.
  • Du er bosat i Ikast-Brande Kommune. Det kan ikke forventes, at man kan deltage i Ikast-Brande Kommune, hvis man er bosiddende i en anden kommune.

  For at deltage skal du:

  • Medbringe gyldig legitimation
   Ansøgere skal medbringe gyldig legitimation med foto, samt ikke-udfyldt "Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark", som er tilsendt i e-boks fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, til alle gyldige ansøgere.

   Fotolegitimation skal være en af følgende:
   • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  • Tilmelde dig
   Hvis du ønsker at deltage i grundlovsceremonien skal du tilmelde dig ved at sende en sikker mail fra din digitale postkasse på borger.dk til Ikast-Brande Kommune/Øvrige henvendelser.  Du skal oplyse:
   • dit navn
   • CPR nummer 
   • mail
   • telefonnummer


  Tilmeldingsfristen er den 31. marts 2021 og kan ikke fraviges.

  • Alle godkendte ansøgere modtager et personligt brev i e-boks med en invitation og fremmødetidspunkt.

  OBS: For øjeblikket er udgangspunktet at man ikke kan medbringe en gæst.

  Ceremonien

  Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  Der skal for øjeblikket ikke gives håndtryk ved ceremonien.

  I Ikast-Brande Kommune afholdes ceremonien i flere hold, af hensyn til corona-restriktioner.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside: Uim.dk