Gå til hovedindhold

Grundlovs-ceremoni

Tildelingen af dansk statsborgerskab er betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni.

Dansk flag
 • Læs op

Indhold

  To gange årligt, henholdsvis i april og oktober, fremsætter Folketinget forslag til en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Lovforslag fremsat i april vedtages som udgangspunkt i juni måned og lovforslag fremsat i oktober vedtages som udgangspunkt i december måned. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab og er omfattet af § 3 i det fremsatte lovforslag, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Se den aktuelle lov her.

  Pr 1. januar 2020 afholdes der 2 gange årligt grundlovsceremoni i kommunerne.

  Næste Grundlovsceremoni afholdes fredag den 27. august - tilmeldingsfrist er 9. august

  Bemærk:
  Alle godkendte ansøgere skal tilmelde sig, se mere nedenfor.

  Ceremonien foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Ikast og afholdes i flere hold, af hensyn til corona-restriktioner. Selve ceremonien inklusive kontrol af papirer varer max 30 minutter.

  Intet håndtryk:
  Reglen om, at kommende statsborgere skal give hånd i forbindelse med at de bliver danske statsborgere, gælder ikke. På baggrund af anbefalinger den 6. marts 2020 fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af coronasmitte, anbefaler Udlændinge- og Integrationsministeriet, at kommunalbestyrelserne ikke afholder grundlovsceremonier med håndtryk, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

  Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her. 

  For at deltage skal du:

  • Medbringe gyldig legitimation
   Ansøgere skal medbringe gyldig legitimation med foto, samt ikke-udfyldt "Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark", som er tilsendt i e-boks fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, til alle gyldige ansøgere.

   Fotolegitimation skal være en af følgende:
   • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  • Tilmelde dig
   Hvis du ønsker at deltage i grundlovsceremonien skal du tilmelde dig ved at sende en sikker mail fra din digitale postkasse på borger.dk til Ikast-Brande Kommune/Øvrige henvendelser.  Du skal oplyse:
   • dit navn
   • CPR nummer 
   • mail
   • telefonnummer


  Tilmeldingsfristen er den mandag den 9. august 2021 og kan ikke fraviges.

  • Alle tilmeldte ansøgere modtager besked i e-boks med en invitation og fremmødetidspunkt.

  OBS: For øjeblikket er udgangspunktet at man ikke kan medbringe en gæst.

  Deltagelse i en grundlovsceremoni kræver, at:

  • Du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni.
  • Du er bosat i Ikast-Brande Kommune.

  Ceremonien

  Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  Der skal for øjeblikket ikke gives håndtryk ved ceremonien.

  I Ikast-Brande Kommune afholdes ceremonien i flere hold, af hensyn til corona-restriktioner.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside: Uim.dk