Skip to main content

Grundlovs-ceremoni

Tildelingen af dansk statsborgerskab betinget af, at du som ansøger deltager i en grundlovsceremoni. På baggrund af anbefalinger den 6. marts 2020 fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af coronasmitte, anbefaler Udlændinge- og Integrationsministeriet, at kommunalbestyrelserne ikke afholder grundlovsceremonier med håndtryk, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

Dansk flag

Indhold

  To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab og er omfattet af § 3 i det fremsatte lovforslag, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Se den aktuelle lov her.

  Pr 1. januar 2020 afholdes der 2 gange årligt grundlovsceremoni i kommunerne.

  Den planlagte grundlovsceremoni torsdag den 11. februar 2021 er desværre aflyst. Vi beklager de gener, dette måtte medføre.

  På grund af usikkerhed omkring hvornår det bliver muligt at afholde ceremonien, kan der først  meldes en dato ud efter den 17. januar, hvor vi forventer en ny udmelding fra regeringen omkring corona-restriktioner.

  Abonnér på denne side, så får du besked når der er nye oplysninger.

  Bemærk:
  Selve ceremonien inklusive kontrol af papirer varer max 30 minutter.

  • Alle godkendte ansøgere modtager et personligt brev i e-boks med en invitation og fremmødetidspunkt.

  Ceremonien foregår i Byrådssalen på Rådhuset i Ikast og afholdes i flere hold, af hensyn til corona-restriktioner.

  Intet krav om håndtryk (corona):
  Reglen om, at kommende statsborgere skal give hånd i forbindelse med, at de bliver danske statsborgere, suspenderes midlertidigt. Det betyder konkret, at der i lov om tildeling af statsborgerskab, som trådte i kraft den 3. juli 2020, ikke bliver stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

  Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside her. 

  Deltagelse i en grundlovsceremoni kræver, at:

  • Du er optaget på en relevant lov om dansk indfødsret, hvor det fremgår, at du skal deltage i en grundlovsceremoni.
  • Du er bosat i Ikast-Brande Kommune. Det kan ikke forventes, at man kan deltage i Ikast-Brande Kommune, hvis man er bosiddende i en anden kommune.

  For at deltage skal du:

  • Medbringe gyldig legitimation
   Ansøgere skal medbringe gyldig legitimation med foto, samt ikke-udfyldt "Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark", som er tilsendt i e-boks fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, til alle gyldige ansøgere.

   Fotolegitimation skal være en af følgende:
   • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
   • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
   • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

  • Tilmelde dig
   Hvis du ønsker at deltage i grundlovsceremonien skal du tilmelde dig ved at sende en sikker mail fra din digitale postkasse på borger.dk til Ikast-Brande Kommune/Øvrige henvendelser. Du skal oplyse dit navn, CPR nummer samt mail og telefonnummer. Efterfølgende vil vi kontakte dig for nærmere aftale. 
    
   Tilmeldingsfristen er den XXXX og kan ikke fraviges.

  • Alle godkendte ansøgere modtager et personligt brev i e-boks med en invitation og fremmødetidspunkt.

  NB: For øjeblikket er det uvist om man kan medbringe en gæst.

  Ceremonien

  Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Som del af ceremonien, skal du også give hånd til borgmesteren.

  I Ikast-Brande Kommune afholdes ceremonien i flere hold, af hensyn til corona-restriktioner.

  Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni på udlændinge og integrationsministeriets hjemmeside: Uim.dk