Gå til hovedindhold

Tilskud og puljer

Har du en go' sundhedsidé? - så kan du søge penge her!

Blomst
 • Læs op

Indhold

  Sundheds- og Ældreudvalget har årligt afsat en pulje på 75.000 kr. til at understøtte initiativer, der på den ene eller anden måde fremmer helbred og sundhed.

  Denne pulje er betegnet Sundhedspuljen.

  Hvis du har en god idé, der fremmer den generelle sundhed - så kan du ansøge om midler i Sundhedspuljen.

  Sundheds- og Ældreudvalget har årligt afsat en pulje på 75.000 kr. til at understøtte initiativer, der på den ene eller anden måde fremmer helbred og sundhed.

  Foreninger, klubber, borgere m.v. kan søge midler fra Sundhedspuljen. Initiativer/projekter skal have et bredt borgermæssigt sigte, hvorfor der ikke bevilges midler til initiativer, der udelukkende omfatter f.eks. en kommunal enheds egne brugere.

  Sundhedspuljen støtter først og fremmest investeringer så projekter kan komme i gang/gennemføres, det kan f.eks. dreje sig om indkøb af rekvisitter, tilskud til anlægsudgifter eller offentlige arrangementer. Puljen støtter ikke varige driftsudgifter og i mindre grad annoncering.

  Der kan løbende indsendes ansøgninger til sundhedspuljen.

  Ansøgning om støtte fra puljen skal indeholde:

  • En kort beskrivelse af initiativet/projektet
  • Formål
  • Ansøgte beløbsstørrelse

  Du søger midler fra Sundhedspuljen her