Gå til hovedindhold

Tilskud og puljer

Har du en go' sundhedsidé? - så kan du søge penge her!

Blomst
 • Læs op

Indhold

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har årligt afsat en pulje på 75.000 kr. til at understøtte initiativer, der på den ene eller anden måde fremmer helbred og sundhed.

  Denne pulje er betegnet Sundhedspuljen.

  Hvis du har en god idé, der fremmer den generelle sundhed - så kan du ansøge om midler i Sundhedspuljen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har årligt afsat en pulje på 75.000 kr. til at understøtte initiativer, der på den ene eller anden måde fremmer helbred og sundhed.

  Foreninger, klubber, borgere m.v. kan søge midler fra Sundhedspuljen. Initiativer/projekter skal have et bredt borgermæssigt sigte, hvorfor der ikke bevilges midler til initiativer, der udelukkende omfatter f.eks. en kommunal enheds egne brugere.

  Sundhedspuljen støtter først og fremmest investeringer så projekter kan komme i gang/gennemføres, det kan f.eks. dreje sig om indkøb af rekvisitter, tilskud til anlægsudgifter eller offentlige arrangementer. Puljen støtter ikke varige driftsudgifter og i mindre grad annoncering.

  Der kan løbende indsendes ansøgninger til sundhedspuljen.

  Ansøgning om støtte fra puljen skal indeholde:

  • En kort beskrivelse af initiativet/projektet
  • Formål
  • Ansøgte beløbsstørrelse

  Du søger midler fra Sundhedspuljen her

   

   

   

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har afsat et engangsbeløb på 75.000 kr. til initiativer, der forventes at bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed. 

  Ikast-Brande Kommune har tilsluttet sig "Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed" og i den forbindelse har Sundheds- og Omsorgsudvalget afsat et engangsbeløb på 75.000 kr. til initiativer, der forventes at bidrage til at reducere den sociale ulighed i sundhed.

  Initiativer der kan forebygge eller reducere social ulighed i sundhed kan både være målrettet udsatte grupper, og være indsatser for en bredere målgruppe, som socialt udsatte i særlig grad kan drage nytte af at deltage i. Begge typer af initiativer vil kunne modtage støtte. 

  Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker særligt at understøtte initiativer, der skaber rammer for alsidige og inkluderende fællesskaber, da fællesskaber har en særlig positiv effekt på den social ulighed i sundhed. Det kan eksempelvis være:

  • Initiativer på forenings- og frivilligområdet, der har til formål at inkludere borgere, der ikke normalt kommer af sig selv.
  • Brobygning til foreningslivet fra de steder, hvor kommunen møder borgere, der kunne have særlig glæde af at blive del af et aktivt fællesskab.
  • Indretning af idræts-og kulturlivet, boligområder og naturen, så der skabes gode muligheder for, at borgerne kan være aktive i fællesskaber.

  Alle er velkomne til at søge midlerne, eksempelvis foreninger, borgere m.v. Initiativerne der har et bredt borgermæssigt sigte vil blive prioriteret frem for mere snævre initiativer, der eksempelvis udelukkende kommer en kommunal enheds egne brugere til gode.

  Du søger midlerne her