Gå til hovedindhold

Raskmelding

Som sygemeldt, skal du huske at registrere din raskmelding, når du er blevet rask.

Ballon med smiley
 • Læs op

Indhold

  Hvis du er:

  • Ledig og på dagpenge, som er afmeldt på Jobnet grundet sygdom, skal du raskmelde dig digitalt på Jobnet.

  • Ledig, skal du kontakte sin sagsbehandler, når du kender din fulde raskmeldingsdato.

  Hvis du er lønmodtager, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcenter Ikast-Brande.

  Betingelser for delvisraskmelding som lønmodtager:
  Delvis raskmelding betyder, at du genoptager dit arbejde gradvist.

  • Dit fravær skal være på mindst 4 timer om ugen. I de 4 timer skal der medregnes transport og ventetid ved evt. ambulante behandlinger. Målet med ordningen er, at du kommer tilbage på dit almindelige timetal.
  • Hvis du og din fastholdelseskonsulent vurderer, at du kan genoptage dit arbejde delvist, skal jobcentret i samarbejde med dig og din arbejdsgiver lave en aftale om:
   • Hvor mange timer du skal arbejde, og hvilke opgaver der evt. skal løses.
   • Fastsætte en plan for hvordan og hvornår timetallet skal øges.
  • Du skal være opmærksom på, at i den periode, hvor du er delvist raskmeldt, stadig har opfølgning på din sag i jobcentret.
  • Hvis du får løn under sygdom, kan din arbejdsgiver få kompensation fra kommunen for de timer, du ikke arbejder.
  • Hvis du ikke får løn under sygdom, og modtager sygedagpenge, vil du få udbetalt sygedagpenge for de timer, hvor du ikke modtager løn.

  Hvis du er selvstændig, skal du raskmelde dig via Mit Virk.

  Vær opmærksom på, at du skal raskmelde dig senest samme dag, som du starter på arbejde.

  Delvis raskmelding som selvstændig:

  Med en delvis raskmelding kan du genoptage dit arbejde gradvist ved at arbejde et mindre antal timer, end du plejer. Hvis du genoptager dit arbejde i mere end halvdelen af din normale arbejdstid, kan du ikke få udbetalt sygedagpenge. Vær opmærksom på, at der højst kan udbetales sygedagpenge for 37 timer ved fuld sygemelding.

  Som delvist raskmeldt kan du som selvstændig erhvervsdrivende få:

  • Sygedagpenge for halvdelen af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre op til halvdelen af dit arbejde.
  • Sygedagpenge for tre fjerdedele af din arbejdstid, hvis du højst kan udføre en fjerdedel (eller derunder) af dit arbejde.

   Vær opmærksom på:

  • At jobcentret løbende skal vurdere, om du kan genoptage dit arbejde fuldt eller delvist, og vi skal fortsat følge op på din sag i den periode, hvor du er delvist raskmeldt. Vi udarbejder i fællesskab en opfølgningsplan, som indeholder målet for opfølgningen på kort og langt sigt.
  • Som selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle har du ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom, hvis du har en positiv dagpengegivende indtægt fra sidste årsopgørelse fra SKAT. Det vil sige, at du selv skal betale de første to uger, medmindre du har tegnet en særlig forsikring, inden du blev syg.