Sundhedscenter

Information om Sundhedscenter Frisenborgparken

frisenborgparken

Sundhedscenter-Frisenborgparken

Her finder du bl.a. Genoptræning, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Sygepleje og Hjemmepleje. Områderne er organiseret i Sundhed & Ældre.
Opgaverne varetages rundt i hele kommunen.

I huset er der følgende aktører: