Gå til hovedindhold

Støttemuligheder

Her kan du læse om støtte i ungdomsuddannelsen.

29. jun. 2022
 • Læs op

Indhold

  SPS støtte skal sikre, at elever og studerende med en funktionsnedsættelse kan tage en uddannelse på lige fod med andre. En funktionsnedsættelse kan være ordblindhed, ADHD, ADD, andre psykiske funktionsnedsættelser, syns- og eller hørehandicap, kroniske sygdomme eller bevægelseshandicap.
  SPS støtten skal kun kompensere for de udfordringer, der er knyttet til din uddannelse, ikke fritidsjob eller i hjemmet.

  Du skal kunne dokumentere din funktionsnedsættelse med dokumenter fra hospital eller læge.

  Når du er optaget på ungdomsuddannelsen, skal du tage kontakt til uddannelsesstedet og de vil søge om støtten ved STUK (Styrelsen for uddannelse og kvalitet)

  Udformningen af støtten kan se meget forskellig ud – tal gerne med en uddannelsesvejleder fra grundskolen/lærer om hvad du kan have brug for.

  Du kan få mere viden om SPS støtte her: www.spsu.dk.

  Uddannelsesvejlederen hjælper dig gerne i overgangen til ungdomsuddannelsen. Der kan være tale om en rundbordssamtale med det nye uddannelsessted, hvor vi kan hjælpe med at få beskrevet hvilken hjælp du kan have brug for på uddannelsen.

  Du skal selv søge SU og det kan gøres tidligst en måned før uddannelsen starter.
  I kvartalet efter du er blevet 18 år kan du, som aktiv på en ungdomsuddannelse, søge SU ( Statens uddannelsesstøtte). SU er de første par år afhængig af forældrenes indkomst.

  Læser du på en dansk erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, og har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der nærmest gør dig ude af stand til at have et studiejob, kan du søge om at få et handicap tillæg til din almindelige SU. Bemærk studerende på gymnasiale ungdomsuddannelser som STX, HHX, HTX, HF eller IB kan ikke søge om handicaptillægget.

  Læs mere på www.su.dk

  Du kan få et Ungdomskort til transport, hvis du opfylder betingelserne, herunder at du går på en godkendt uddannelse. Går du ikke på en godkendt uddannelse, men er 16-19 år, kan du alligevel få Ungdomskort.
  Ungdomskortet fungerer som et periodekort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro.

  Ungdomskortet giver dig adgang til billigere transport - Du kan læse mere og søge om ungdomskortet på www.ungdomskort.dk

  Oplever du at det går dårligt på din ungdomsuddannelse og der kan være fare for at du afbryder uddannelsen, kan du bede dit uddannelsessted om at få en uddannelsesvejleder med til et møde. Uddannelsesvejlederen har stor indsigt i både uddannelsen og i hvilke vanskeligheder, der kan være når et ungt menneske er i uddannelse. UU-vejlederen kan fx hjælpe med at få tilrettet SPS støtten eller lave aftaler, der kan forbedre dine muligheder for at fortsætte på uddannelsen.