Gå til hovedindhold

Puljer og tilskud

Nogle puljer og tilskud kan udelukkende ansøges af godkendte folkeoplysende foreninger, mens andre også kan ansøges af selvorganiserede grupper.

Billede af et hus og en sparegris
 • Læs op

Indhold

  Puljer og tilskud

  Tilskud til medlemmer i alderen 0-24 år og på baggrund af alder, aktivitetsniveau og kontingent.

  Ansøgningsfristen er den 31. marts hvert år, og tilskuddet afregnes bagudrettet.

  Eksempelvis: ansøgningsfrist 31. marts 2023 for kalenderåret 2022 eller sæsonen 2022/2023

  - Læs mere om aktivitetstilskud på Aktiv Ikast-Brande

  Tilskud til egne eller lejede lokaler, haller og lejrpladser.

  Ansøgningsfristen er den 31. marts hvert år, og tilskuddet afregnes bagudrettet.

  Eksempelvis: ansøgningsfrist 31. marts 2023 for kalenderåret 2022.

  - Læs mere om lokaletilskud på Aktiv Ikast-Brande

  Tilskud til trænere/ledere/instruktørers deltagelse i kurser/uddannelser som tager sigte på foreningsledelse og/eller aktiviteter af almen karakter samt ledere eller bestyrelsesmedlemmers deltagelse på kurser/uddannelser, hvis primære formål er at udvikle foreningen som helhed.

  Ansøgningsfristen er  løbende, dog senest den 1. november hvert år for deltagelse i kurser/uddannelser i perioden fra den 15. september året forinden til 1. november i indeværende år.

  Eksempelvis: ansøgningsfrist 1. november 2023 for perioden 15. september 2022 til 1. november 2023.

  - Læs mere om lederuddannelsestilskud på Aktiv Ikast-Brande

  Ansøgning om tilskud til eksisterende faciliteter, udendørsarealer og tilsvarende, som ikke samtidig er tilskudsberettigede i det ordinære lokaletilskud. Der kan søges til ombygninger, tilbygninger, nybyggeri og om anskaffelse af nyt inventar.

  Ansøgningsfristen er den 31. marts hvert år.

  Projektet må som udgangspunkt ikke påbegyndes inden ansøgningen er behandlet.

  Efter den 31. marts kan projekter af hastende karakter komme i betragtning på baggrund af en konkret og individuel vurdering og såfremt der resterer midler i puljen.

  Eksempelvis: ansøgningsfrist 31. marts 2023

  - Læs mere om ekstraordinært lokaletilskud på Aktiv Ikast-Brande

  Ansøgning om tilskud til:

  • afholdelse af konkret aktivitet, hvor flere deltagere er involveret
  • omkostninger i forbindelse med etablering af samarbejde med flere aktører
  • konsulentbistand vedrørende foreningsudvikling
  • opstart af en ny aktivitet eller et nyt hold for en af målgrupperne i BDFL-aftalen
  • projekter, der handler om at få flere medlemmer eller aktive i foreningen
  • uddannelse trænere, instruktører, tovholdere og ledere i forbindelse med oprettelse af nye hold for særlige målgrupper (under BDFL-aftalen)
  • inklusion af borgere i foreningen (nydanskere, handicappede, psykisk sårbare mv.)
  • projekter med fokus på at inddrage inaktive personer/målgrupper

  Foreninger som uforskyldt er kommet i en situation, der medfører betydelige og uforudsete udgifter kan løbende behandlet sine ansøgninger, dog efter en konkret og individuel vurdering.

  Ansøgningsfristen er den 30. juni hvert år.

  Projektet må som udgangspunkt ikke påbegyndes inden ansøgningen er behandlet.

  - Læs mere om innovations- og samarbejdspuljen på Aktiv Ikast-Brande