Gå til hovedindhold

Hvordan behandles en henvendelse

Når du henvender dig til Center for Rådgivning og Myndighed Social vil den første kontakt være til vores koordinatorer.
En henvendelse kan føre til råd og vejledning eller til en ansøgning om specifik støtte.

Behandling af sag
 • Læs op

Indhold

  Når du henvender dig til Center for Rådgivning og Myndighed Social vil den første kontakt være til vores koordinatorer. En henvendelse kan føre til råd og vejledning eller til en ansøgning om specifik støtte. 

  Afdelingens koordinator vil i samarbejde med dig, se helhedsorienteret på din situation, samt spørge ind til dine ressourcer og udfordringer, for at kunne afdække et eventuelt støttebehov. Herefter vil koordinatoren yde råd og vejledning om relevante tilbud i det åbne regi, og eventuelle ansøgninger om støtte igangsættes. 

  Såfremt henvendelsen drejer sig ansøgninger til andre områder, så vil koordinatoren henvise dig til den rette afdeling og ved behov være behjælpelig med at etablerer kontakten hertil.

  Hvis der efter din henvendelse oprettes en ansøgning om støtte, vil du efterfølgende blive kontaktet af en afdelingens rådgivere.
  I forbindelse med sagsbehandlingen, foretager rådgiveren i samarbejde med dig en udredning af dit funktionsniveau. Her kan det være relevant at inddrage pårørende, samarbejdspartnere mv. 

  Vi anvender Voksenudredningsmetoden (VUM).
  Metoden er udviklet af Socialstyrelsen, og har til formål at afdække hvilke ressourcer og udfordringer, du som  borger har.
  VUM afdækker 11 forskellige temaer, som kan ses nedenfor i skemaet.

  På baggrund af den udarbejdende udredning, bliver der truffet afgørelse om hvorvidt du kan omfattes af målgruppen og tilbydes en indsats.

  Sagsbehandlingstiderne er vejledende, og regnes fra tiden for modtagelse af ansøgning, til der
  foreligger afgørelse i sagen.

  Læs mere om socialafdelingens serviceniveau ved at klikke her.