Gå til hovedindhold

Ledsagerordning

En ledsagerordning, er en ordning hvor personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få støtte til at færdes uden for eget hjem til selvvalgte aktiviteter.

Handicap
 • Læs op

Indhold

  Ledsagerordning:

  En ledsagerordning er til dig mellem 18 og 67 år som ikke kan færdes alene på baggrund af en betydelig og varig nedsat funktionsevne.

  Formålet med en ledsagerordning er, at du kan deltage i selvvalgte aktiviteter på lige fod med andre.

  Hvordan foregår ordningen?

  Du bestemmer indholdet af den ønskede aktivitet. Det kan for eksempel være: indkøbsture, koncerter, sports- eller familiesammenkomster, det er blot en betingelse, at aktiviteten altid foregår uden for hjemmet.

  Du har mulighed for selv at udpege din ledsager, som Kommunen derefter ansætter. Du har ikke mulighed for at ansætte en nærtstående som ledsager, som udgangspunkt.

  Kontaktperson for døvblinde:

  Er du voksen og har du en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad, har du mulighed for at søge om en kontaktperson. En kontaktperson kan bidrage til, at du kan leve dit liv så normalt som muligt på trods af dine udfordringer.

  Kommunen ansætter din kontaktperson i samarbejde med Center For Døve (CFD), men du er med til at finde og godkende kontaktpersonen.

  Hvordan ansøger du?

  Du skal rette henvendelse til Center for Rådgivning og Myndighed, Social, her vil vi tage en dialog omkring dine behov. 

  Hvis der efter din henvendelse oprettes en ansøgning, vil en af afdelingens rådgivere kontakte dig.

  Du kan ligeledes ansøge online her via Borger.dk


  Der kan læses mere om rammer og krav til visiteringen i kommunens serviceniveaubeskrivelse ved at klikke her.